Krokom skokom - k športom

Facilitas n.o. Košice , špecializované sociálne poradenstvo, krízové stredisko, rehabilitačné stredisko v oblasti duševného zdravia Vás pozýva na športové stretnutie pod názvom Krokom – skokom k športom,ktoré sa uskutoční 19.8.2016 od 9:00 – 12:00 hod v športovo-relaxačných priestoroch a okolí zariadenia Facilitas n.o. Košice – multifunkčné ihrisko pri Poliklinike nad Jazerom. Športové stretnutie je súčasťou aktivít projektu Krokom skokom k športom, ktorý sa realizuje vďaka podpore Nadačného fondu Getrag spravovaného Karpatskou nadáciou.

Pripravený je turnaj v stolnom tenise, bedminton, volejbal, biliard, loptové hry. Radi by sme touto cestou prizvali ľudí z blízkeho okolia, a vytvorili tak priestor pre podporu prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie klientov, pre zmenu pohľadu na seba a svoj postoj k zdraviu a zdravému životnému štýlu. Spoločným prístupom a aktivitou dokážeme vytvoriť priestor pre dobré medziľudské vzťahy, vzájomnú toleranciu a rešpekt.

Zámerom projektu je kombinovanou formou edukačnej a športovej zložky poskytnúť priestor pre starostlivosť o svoje zdravie, svoj vzhľad, telesný a duševný rozvoj. Športovému stretnutiu predchádzali prednášky o Zdraví a zdravom životnom štýle, Zásadách prvej pomoci, Bezpečnosti pri športe. Prednášky boli dopĺňané pravidelným pohybom realizovaným prechádzkami a nácvikom hry stolný tenis v športovo-relaxačnej miestnosti, povzbudzovaním a aktivovaním k pohybu a športovej činnosti aj mimo zariadenia v rodinnom prostredí.

Nezisková organizácia Facilitas n.o. Košice pôsobí od roku 2002 a poskytuje sociálne služby obyvateľom regiónu. Zameriava sa na podporu ľudí so zdravotným, či sociálnym znevýchodnením s cieľom zvyšovania ich šancí na zaradenie do spoločnosti, odstraňovania sociálnej izolácie a zlepšovania prístupu k rôznym oblastiam spoločenského života.

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 27.07.2016 05:00
Upravené: 23.05.2022 09:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001