Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím navštívila v Jasanima DSS

Dňa 26.07.2017 mesto Rožňava navštívila JUDr. Zuzana Stavrovská Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím so svojimi kolegyňami JUDr. Evou Chrančokovou a JUDr. Zuzanou Ujjobágyovou.

Po prijatí viceprimátorom mesta Rožňava v Sobášnej sieni v Rožňave bola predmetom programu komisárky aj návšteva Domova sociálnych služieb Jasanima. JUDr. Stavrovská počas svojej návštevy v zariadení JASANIMA DSS absolvovala stretnutie so zamestnancami, na ktorom predstavila činnosť Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a prisľúbila pomoc pri riešení rôznych problémov, ktoré si vyžadujú odbornú pomoc. Prioritou Úradu komisára je odstraňovanie predsudkov spoločnosti, nedostatočnej empatie s problémami ľudí so zdravotným postihnutím a neochoty riešiť životné podmienky ľudí so zdravotným postihnutím tak, aby sa čo najviac priblížili životným podmienkam ľuďom bez zdravotného postihnutia. Počas prehliadky zariadenia si vyžiadala informácie o poskytovaných sociálnych službách, najmä o dodržiavaní ľudských práv, viedla neformálne rozhovory s prijímateľmi sociálnych služieb. Najviac ju zaujali dielne na rozvoj pracovných zručností a vysoko vyzdvihla šikovnosť, zručnosť a kreativitu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb pri zhotovovaní dekoračných a úžitkových výrobkov. 

Stretnutie s ňou bolo zážitkom pre zamestnancov ale i prijímateľov sociálnych služieb a tiež obohatením a uznaním práce všetkých zamestnancov domova sociálnych služieb.

Autor/zdroj: PhDr. Beáta Šlosárová - riaditeľka Jasanima DSS Rožňava
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.08.2017 07:28
Upravené: 23.05.2022 09:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001