Klienti domovov sociálnych služieb súťažia v remeselnej tvorivosti

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria v Moldave nad Bodvou zorganizovalo súťaž v remeselnej tvorivosti klientov domovov sociálnych služieb (DSS) v Košickom kraji. Súťaž trvajúca do 19. novembra 2015 prepája tradičnú ľudovú kultúru, kreativitu a ergoterapiu na podporu zdravia a duševnej pohody klientov DSS.

Výrobky v rámci ergoterapieCieľom súťaže je navrhnúť a vytvoriť zaujímavé a originálne ručne zhotovené výrobky, v ktorých budú uplatnené špecifické prvky tradičnej ľudovej kultúry nášho regiónu s využitím rôznych materiálov a techník. Prihlásené práce budú ohodnotené odbornou porotou zloženou z etnológov, remeselníkov, výtvarníkov zástupcov DSS a zástupcov vyhlasovateľa.

Do súťaže sa môžu zapojiť klienti DSS v Košickom samosprávnom kraji bez obmedzenia veku. Podmienkou účasti v súťaži je zaslanie prihlášky spolu so súťažnou prácou v požadovanom termíne. Každá práca musí byť riadne označená štítkom s vyplnenými údajmi. Jeden účastník môže do súťažnej prehliadky prihlásiť maximálne tri práce alebo jednu kolekciu. Kolekcia môže obsahovať najviac tri súčasti resp. predmety. Práce nesmú byť staršie ako jeden rok od vyhlásenia súťaže.

Súťaž nie je tematicky obmedzená, účastníci môžu vytvoriť svoje diela s využitím rôznych techník. Dôležitým prvkom pri zhotovovaní výrobkov je uplatniť špecifické prvky tradičnej ľudovej kultúry nášho regiónu (napr. gemerská keramika, gemerský súsek, štítnická čipka, toryská výšivka, pozdišovská keramika, medovníkové formy a pod.)

Oceneným autorom bude odovzdaný diplom a vecná cena. Zároveň DSS, ktorého ocenený autor - klient, dielo zhotovil, získa finančnú odmenu.

Práce je potrebné doručiť do 19. novembra 2015 realizátorovi súťaže na adresu:

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
pracovisko Košice
Hrnčiarska 9
040 01 Košice

Účastníci budú o výsledkoch súťaže informovaní do 30. novembra 2015. Verejné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ocenení sa uskutoční na  vernisáži výstavy dňa 5. decembra 2015 v Košiciach.

Propozície súťaže

Prihláška do súťaže

 

Autor/zdroj: Viktor Klik
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 14.10.2015 06:00
Upravené: 22.12.2021 15:36

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001