Jasanima DSS nadviazala zahraničnú spoluprácu

V záujme skvalitňovania poskytovaných služieb zariadenia sociálnych služieb KSK nadväzujú kontakty a spoluprácu s partnermi v zahraničí. JASANIMA DSS nadviazala partnerskú spoluprácu so zariadením EBEN-EZER.

Jasanima DSS v zariadení EBEN EZERPri vyberaní štátu sme sa zamerali na menšiu jazykovú bariéru, pričom výber nakoniec padol na Domov pre osoby so zdravotným postihnutím a sociálnymi terapeutickými dielňami na Morave - pri Českom Tešíne. Po nadviazaní kontaktu a súhlase s návštevou, sme sa v októbri vybrali na dlhú cestu cez celé Slovensko až do cieľovej stanice v Čechách. Po príchode do dedinky Horný Žukov nebolo možné zariadenie prehliadnuť, keďže jeho budova tvorí dominantu dedinky.

 

Zariadenie EBEN-EZER je súčasťou Slezské Diakonie, ktorá v kraji poskytuje vyše 60 sociálnych služieb pre rôzne cieľové skupiny. Nami vybraté zariadenie EBEN – EZER tvorí domov pre zdravotne postihnuté osoby s celoročnou pobytovou formou ako aj sociálne terapeutické dielne. Kapacita domova je 27 prijímateľov a sociálne terapeutickej dielne majú kapacitu 35 prijímateľov. Počas našej návštevy sme mali možnosť vidieť celé zariadenie. Oboznámili sme sa s činnosťou zariadenia ako aj terapeutických dielní, pričom sme predstavili naše zariadenie JASANIMA DSS.

Pracovníci zariadenia privítali možnú spoluprácu a nezapreli sa svojou pohostinnosťou a príjemnosťou, ktoré sú typické pre našich susedov. Prisľúbili, že si do budúceho roku naplánujú aj oni návštevu nášho zariadenia. Vzájomná spolupráca bude potvrdená v najbližších dňoch aj písomnou formou.

Veríme, že budeme môcť oplatiť ich pohostinnosť a nadviazaná spolupráca bude obohatením pre obe zariadenia. Táto spolupráca pomôže skvalitniť poskytované sociálne služby prostredníctvom výmeny skúseností.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Jozef Andrejko
Vytvorené: 17.10.2014 06:00
Upravené: 07.02.2022 17:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001