Francúzi inšpirovali rôznymi formami ergoterapie

Zástupcovia Košického samosprávneho kraja sa zúčastnili služobnej cesty do francúzskeho departmentu Oise. Cieľom bola výmena skúseností z oblasti sociálnej starostlivosti a podpora inovácií v tejto oblasti s ohľadom na skvalitnenie poskytovaných služieb.

Francúzsky partner predstavil dve zariadenia sociálnych služieb pre deti s poruchami správania, resp. deti vyňaté z rodiny, ako aj dom solidarity zameraný na pomoc rodine a poskytovanie poradenstva pre rôzne cieľové skupiny a okruhy problémov. Department Oise odprezentoval svoju sociálnu politiku, ktorú nazývajú politikou solidarity. Dôležité je zdôrazniť, že francúzsky systém samosprávy a jej kompetencie nie sú totožné so slovenským systémom, kompetencie sa líšia. Francúzske departmenty disponujú širšími kompetenciami ako slovenské samosprávne kraje, no je možné nájsť ich prienik.

 

„Predovšetkým nás zaujalo, ako sú zariadenia sociálnych služieb napojené na miestne komunity a ich potreby. Napríklad zariadenie sociálnych služieb ako formou ergoterapie vyrábalo pekárenské výrobky a pečivo predávalo v miestnej komunite. Taktiež každé zariadenie malo spracovaný katalóg výrobkov ergoterapie, ktoré sa tak ľahko prezentovali záujemcom, “ povedala Zuzana Jusková, vedúca Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva.

Košický samosprávny kraj dlhodobo podporuje ergoterapiu v zariadeniach sociálnych služieb. Je to forma pracovnej terapie, ktorej terapeutickým prostriedkom je zmysluplná činnosť podľa schopností klienta. Poskytuje motiváciu, priestor na kreativitu, podnecuje komunikáciu, precvičuje motoriku, teda celkovo podporuje psychickú a fyzickú kondíciu človeka. Rok 2015 preto chce Odbor sociálnych vecí a rodiny KSK vyhlásiť za rok ergoterapie. V spolupráci s kultúrnymi a turistickými zariadeniami KSK orientovať ergoterapiu na tradičnú ľudovú kultúru regiónu a prezentovať ich ako produkt turistom.

Ďalšou novinkou v oblasti sociálnej starostlivosti inšpirovaným francúzskym systémom má byť podujatie orientované na zblíženie a lepšie porozumenie majoritnej časti verejnosti s hendikepovanými. Zdraví ľudia s využitím pomôcok si budú môcť vyskúšať nástrahy života hendikepovaného človeka, napr. aj pri pohybe po budove úradu, aby lepšie pochopili situácie, ktoré musia dennodenne riešiť hendikepovaní ľudia.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 09.01.2015 06:00
Upravené: 23.05.2022 09:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001