Exkurzia v DSS Slatinka Lučenec

Dňa 9.12.2016 sa deväť zamestnancov z JASANIMA DSS zúčastnilo exkurzie v DSS Slatinka Lučenec s cieľom oboznámiť sa so zariadením, ktoré prechádza transformáciu už od roku 2008.

DSS Slatinka bolo pôvodne zariadenie, ktoré sa nachádzalo v starých kláštorných priestoroch, ktoré už nevyhovovali základným hygienickým a prevádzkovým podmienkam.. To bol dôvod pustiť sa do ťažkého boja, a to do postupného prechodu z inštitucionálnej starostlivosti do zariadení podporovaného bývania v meste Lučenec a okolí. Postupná transformácia priniesla výrazné zmeny v živote prijímateľov. Sú samostatnejší, sebestačnejší a šťastnejší. So zmenami sa vyrovnávali postupne, ale už by sa do veľkého zariadenia nevrátili.

Transformácia ich naučila veľa nového, vedia si sami variť, nakupovať, prať, žehliť. Niektorí z nich chodia sa uplatnili na trhu práce alebo pravidelne navštevujú terapeutické dielne. Naučili sa cestovať hromadnou dopravou a hospodáriť s vlastnými finančnými prostriedkami. Široká komunita ich milo prijala, sú im nápomocní pri každodenných životných situáciách. Veľkými zmenami prechádzali aj zamestnanci, ktorí si museli doplniť vzdelanie, rekvalifikovali sa na iné profesie. Veľkou oporou počas procesu transformácie je pre zariadenie zriaďovateľ BSK a vedenie mesta Lučenec. Pri návšteve jedného zo zariadení podporovaného bývania bolo vidieť, že sú prijímatelia šťastní a spokojní. Z ich tvárí vyžaroval úsmev a pohoda prichádzajúcich vianočných sviatkov. Zamestnanci potvrdili ťažký boj, ale vidia, že zmena bola pre prijímateľov pozitívna, i keď miestami tŕnistá.

Táto exkurzia nás utvrdila v tom, že práca so zdravotne znevýhodnenými prijímateľmi sociálnych služieb je ťažká, ale zároveň krásna. Vyžaduje si „celého“ človeka, ktorý má túto prácu rád a žije pre ňu. A vtedy prináša radosť a pohodu.

Veríme, že aj naša pripravovaná transformácia zariadenia prinesie pre našich prijímateľov soc. služby lepší, kvalitnejší život. Naše poďakovanie patrí p. riaditeľke zariadenia, Mgr. Denise Nincovej a jej kolegyniam, ktoré si našli na nás čas a boli ochotné podeliť sa o úskalia a úspechy transformácie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: PhDr. Katarína Borsodiová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.12.2016 10:30
Upravené: 23.05.2022 09:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001