Distribúcia ochranných pracovných prostriedkov a rýchlotestov

Začiatkom apríla bola Úradu Košického samosprávneho kraja doručená prvá dodávka zo štátnych hmotných rezerv.

Táto bola distribuovaná medzi zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a ďalšie subjekty určené za subjekty hospodárskej mobilizácie.

Druhá dodávka, ktorá bola doručená 20.4.2020, je priebežne rozdeľovaná medzi neverejných poskytovateľov.

Ďalšia distribúcia OOPP bola realizovaná 19.5.2020

Zároveň bola 5.5.2020 distribuovaná dodávka rýchlotestov.

Počty priebežne aktualizujeme.

Zoznam distribuovaných pomôcok/zobrazí sa po kliknutí na dátum/:

20.4.2020

19.5.2020

Distribúcia rýchlotestov:

5.5.2020

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.05.2020 06:00
Upravené: 23.05.2022 09:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001