Cesty do komunity

LIDWINA - Domov sociálnych služieb Strážske v spolupráci s Implementačnou agentúrou pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia dňa 4. 2. 2015 zorganizovali úvodné stretnutie v komunite s názvom „CESTY DO KOMUNITY“, ktorého cieľom bolo priblíženie zariadenia miestnej komunite.

Miestom konania bola reštaurácia AZTÉKA v Strážskom. Medzi pozvanými hosťami boli predstavitelia samosprávy, škôl, cirkví, zástupcovia kultúrnych inšitúcií a organizácii v lokalite, s ktorými LIDWINA – DSS spolupracuje. Ďalšími účastníkmi boli aj prijímatelia sociálnych služieb nášho zariadenia. Hlavným cieľom stretnutia bolo oboznámenie komunity v lokalite s transformačnými zámermi spomínaného zariadenia a jeho zriaďovateľa, ktorým je Košický samosprávny kraj.

S prezentáciou na tému proces deinštitucionalizácie v progame vystúpili Mgr. Mária Machajdíková, expert pre oblasť diseminácie, Doc. PhDr. Slavomír Krupa PhD., expert pre sociálne služby, PhDr. Lýdia Bušaničová, riaditeľka LIDWINA – DSS Strážske, PhDr. Viliam Hakve, vedúci referátu starostlivosti o prijímateľov LIDWINA – DSS Strážske a PhDr. Viera Záhorcová PhD., expertka pre oblasť podporovaného zamestnávania. Nosnými témami stretnutia boli proces deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb, predstavenie zariadenia LIDWINA – DSS Strážske, jeho zámery a vízie a problematika podporovaného zamestnávania. Súčasťou stretnutia bolo aj nadviazanie ďalšej spolupráce. V závere programu prebehla diskusia medzi účastníkmi stretnutia.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.02.2015 06:00
Upravené: 23.05.2022 09:12

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001