Arteterapeutické dni východu 2017

Denné centrum duševného zdravia Facilitas, n.o. a Praemium-Permansio s.r.o. zorganizovali konferenciu Arteterapeutické dni východu 2017. Bol to prvý ročník s témou Kreatívne prístupy v sociálno psychologickej praxi.

Cieľom konferencie bolo prepojenie arteterapie a rôznych expresívnych a terapeutických prístupov pri práci s klientom, rodinou, skupinou, komunitou. Prednášky a workshopy vedené odborníkmi sa vzájomne prepájali a ponúkli nielen teoretické poznatky ale aj  praktické skúsenosti, inšpirácie, konkrétne techniky využiteľné v praxi. Odborné podujatie je akreditované Slovenskou komorou psychológov a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek.  

Otvorenie konferencie hudobne sprevádzal hudobník a umelec Svetozár Šomšák.  Konferenciu odborne otvorila PhDr. Monika Piliarová prednáškou o arteterapii a počas dvoch dní s ľahkosťou, spontaneitou a hlavne svojim ľudským prístupom sprevádzala celé podujatie. Priestory Východoslovenskej galérie na Hlavnej ulici v Košiciach hostili počas dvoch dní 150 účastníkov, ktorí neskrývali svoje nadšenie a obdiv z tohto miesta, podnetných prednášok a zážitkových workshopov.

Arteterapeutické workshopy, boli realizované v priestoroch tvorivých dielní, ktoré podnecovali kreativitu a zosilňovali emočný zážitok. S obľubou sa stretla najmä práca s hlinou, z ktorej sošky a rôzne artefakty, ktoré neostanú iba ako spomienka. V historickej  miestnosti nasledovali po odborných prednáškach workshopy s témou biblioterapie, muzikoterapie a pohybovej terapie, ktoré vytvorili priestor na sebapoznanie, sebavnímanie ale aj na vzájomné spoznávanie a nadväzovanie spolupráce. Stretli sa s veľkým záujmom a ohlasom, ktorý na záver ešte umocnil workshop s aktívnou imagináciou pod vedením Mgr. Jiřího Kantora, PhD. z Českej republiky.

Na nerušenom a plynulom priebehu konferencie spolupracovalo 30 dobrovoľníkov. Všetkým patrí naša úcta a vďaka.

Sprievodnými podujatiam konferencie boli posterové prezentácie,  kreatívny workshop PEPCO, svetelná terapia Bioptron, výstava výtvorov občanov z DSS Slatinka a Betánia z Kalinova, predaj a prezentácia odbornej literatúry PORTÁL, farebná typológia Mary Kay.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.12.2017 10:00
Upravené: 23.05.2022 09:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001