8. Ročník olympiády Domova sociálnych služieb „NÁŠ DOM“

Klienti desiatich zariadení sociálnych služieb z Košického kraja a širšieho okolia si 17. októbra 2013 zmerali svoje sily a schopnosti na 8. ročníku olympiády Domova sociálnych služieb „Náš dom“. Olympijské „vyššie, rýchlejšie, silnejšie“ nadobúdalo zmysel predovšetkým v podobe „ľudskejšie, férovejšie, humánnejšie“.

Plamene olympijskej pochodne sa rozhoreli v Spišskonovoveskej športovej hale už po ôsmykrát, aby zvýraznili myšlienkové posolstvo a odkaz športového podujatia s názvom Olympiáda DSS „Náš dom“. Išlo o pokračovanie v tradícii rovnomenných športových dní, ktoré pre osoby s mentálnym postihnutím z oblasti Spiša a okolitých regiónov organizuje Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spišskej Novej Vsi. V tomto zmysle je príznačný aj názov uvedenej športovej akcie, ktorá sa už od svojho zrodu neprofiluje len ako „obyčajný športový deň“, ale práve naopak, je zhmotneným výrazom snahy všetkých zúčastnených o naplnenie základného princípu Olympijskej charty - Každý jednotlivec musí mať možnosť športovať podľa svojich potrieb.

Dňom „D“ sa tak stal 17. október 2013, kedy sa približne po roku opäť stretli športovci z viacerých zariadení sociálnych služieb, ktoré kladne zareagovali na výzvu organizátorov a umožnili tak svojim klientom, aby si mohli v súlade s antickými ideálmi kalokagatie zmerať sily v netradičných olympijských disciplínach. Ako býva dobrým zvykom, aj tento ročník olympiády sa tešil účasti veľkého počtu športovcov z desiatich zariadení sociálnych služieb, a to nielen z blízkeho okolia. Okrem partnerských zariadení zo Spišského Štvrtka, z Hodkoviec, Spišského Podhradia a Spišskej Novej Vsi sa na pretváraní olympijského hesla „vyššie, rýchlejšie, silnejšie“ do podoby „ľudskejšie, férovejšie, humánnejšie“, svojím športovým zápolením podieľali aj klienti z DSS v Batizovciach, z DSS Jasanima v Rožňave, z Domu Charitas z Čenčíc, integračného zariadenia KOR-GYM z Hertníka a zo ZPMP v Poprade.

Súťažiacich prišli povzbudiť viaceré osobnosti z radov vedúcich predstaviteľov mesta Spišská Nová Ves, na čele s primátorom, Jánom Volným a prednostom Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi Ondrejom Majerníkom. Účastníkov prišla svojou osobnou účasťou podporiť v ich snažení v duchu fair play aj Zuzana Jusková, vedúca odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Košického samosprávneho kraja.

Žiara, odrážajúca sa v očiach účastníkov zrkadlila nadšenie, očakávanie, ale najmä veľkú chuť bojovať a zvíťaziť. O to väčšia bola radosť, keď sa podarilo úspešne hodiť loptu do koša, v behu dobehnúť medzi prvými do cieľa, alebo trafiť bránku pri trestnom strieľaní, či v hre s kockami hodiť najvyšší počet bodov. Najlepší športovci v jednotlivých disciplínach boli ocenení a domov si okrem medailí (made in „Náš dom“) na krku, odnášali aj hrejivý pocit šťastia v srdci. Na dôkaz toho, že sa na tomto podujatí nezapaľoval len symbolický oheň, ale aj srdcia ideálmi, je nutné zdôrazniť, že aj keď v uvedených disciplínach nemohli zvíťaziť všetci, víťazom bol každý. Každý, kto ako posol fair-play na Olympiáde Nášho domu svojou účasťou prispel k naplneniu posolstva, s osobitným významom najmä u športovcov s mentálnym postihnutím, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.

Podujatie bolo organizované za podpory Košického samosprávneho kraja, mesta Spišská Nová Ves a ostatných sponzorov, ktorým chcú organizátori aj touto formou vysloviť svoje úprimné, a srdečné ďakujem. Úprimným prianím organizátorov je, aby sa všetci tohoroční účastníci v zdraví mohli takto stretnúť aj o rok na ďalšom ročníku Olympiády DSS „Náš dom“. S pozdravom: „Športu zdar!“

 

Autor/zdroj: ZPMP v SNV
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.10.2013 06:00
Upravené: 23.05.2022 09:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001