Vianočný Večierok

Dňa 14.12.2012 zorganizovalo združenie Príbuzných a priateľov „Radosť“ Vianočný večierok, ktorý sa konal v školskej jedálni na Kukučínovej ulici č. 23, so začiatkom o 16.00 hod.

Už pred 16.00 hod sa začali schádzať prví hostia. K pozvaným patrili rodinní príslušníci, dobrovoľníci, sponzori i ľudia, ktorí dlhoročne spolupracujú so združením.

V úvode odznelo pár príhovorov. Hostí, ako prvý privítal manažér OZ Mgr. Vladislav Klein, ktorý potom odovzdal slovo štatutárnej zástupkyni a riaditeľke OZ „Radosť“ Mgr. Drahoslave Kleinovej, ktorá v krátkosti informovala o činnosti OZ „Radosť“ za posledné obdobie. K slovu sa dostala i verná dobrovoľníčka pani Magdaléna Hrivniaková, pár slov povedali zástupcovia z OZ Pohľad, a na záver dostali priestor i Judr. Mária Grochová z IQ Servisu a PhDr. Milana Kovaničová CSc. z I. Psychiatrickej kliniky UPJŠ.

Po úvodných príhovoroch nasledoval program, ktorí si pre zúčastnených hostí pripravili klienti ZPP „Radosť“. Program sme zahájili našou vlastnou hymnou, po ktorej nasledovali krátke vianočné vinše, nechýbali ani krásne vianočné koledy ako napr. „Búvaj dieťa krásne“ , „Nesiem Vám noviny“ , „Rolničky, rolničky“ či „Tichá noc, svätá noc“.
Po prvej časti programu sa začalo podávať občerstvenie – Vianočná kapustnica, ku ktorej všetci pozvaní dostali škoricový koláč. Samozrejme na stoloch nechýbala voda, pochutiny – drobné slané a sladké čajové pečivo, káva, čaj. Počas konzumácie kapustnice sa premietali aj fotografie z rôznych akcií, ktoré zrealizovalo RS „Radosť“. Hostia mali takisto čas a priestor na krátke vzájomné rozhovory.

Po občerstvení sa klienti predstavili s druhou časťou programu, ktorá zahŕňala spev a tanec na ľudové piesne: „Kamarátko moja požičaj lajbika“, „Tancuj, tancuj vykrúcaj“, „Jedna stará baba“. Samozrejme nechýbala ani hudobný sprievod skupiny „Pre Radosť“.
Okrem ľudových piesní dvaja klienti predviedli aj spoločenský tanec – Čaču. Program sme zavŕšili Belgickým tancom. Po úspešnom ukončení programu sa začala voľná zábava a do tanca nám hrala hudobná skupina „Pre Radosť“.

Strávili sme krásny večer plný zábavy, hudby, tanca, spevu. Z večierka sme odchádzali s množstvom nových zážitkov a príjemných pocitov. Naša vďaka patrí Združeniu „Radosť“ a predovšetkým manželom Kleinovcom za zorganizovanie takejto kultúrnospoločenskej akcie.

Autor/zdroj: Mgr. Hybalová Lenka
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 10.01.2013 06:00
Upravené: 23.05.2022 09:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001