Venček v Lidwine

Klienti z LIDWINA – Domov sociálnych služieb v Strážskom absolvovali od októbra 2012 kurz spoločenského tanca, ktorý dňa 06.02. 2013 vyvrcholil záverečným vstúpením a nazvali ho „Venček“. Podujatie sa uskutočnilo v Centre voľného času - Dome kultúry v Strážskom.

Štyri tanečné páry v slávnostných šatách po nástupnej polonéze boli ocenené diplomom o absolvovaní kurzu spoločenského tanca a následne sa predviedli v 6 tancoch. Do tanca im tlieskali aj pozvaní hostia z KSK a zariadení sociálnych služieb ONDAVA – Rakovec nad Ondavou, ANIMA – DSS Michalovce a HARMÓNIA- DSaDSS Strážske. Spoločne si zatancovali a zasúťažili pri balónovom tanci a nakoniec si zvolili a korunovali MISS tanca.

Celé podujatie moderoval inštruktor spoločenského tanca Ing. František Berta z Vranova nad Topľou, ktorý po prvý krát vo svojej praxi pripravoval deti z postihnutím a po ukončení akcie sa vyjadril: „Mal som obavy keď ste ma oslovili, ale dnes viem, že som sa rozhodol správne. Bolo úžasné sledovať svojich žiakov počas tých 5 mesiacov s akým nadšením a radosťou sa učia a tancujú. Dovolím si tvrdiť, že prekonali všetky moje očakávania. Už teraz sa teším na ďalšiu spoluprácu.“

Celý projekt „Venčeka“ vypracovali a organizovali sociálni pracovníci zariadenia. Klienti zo zariadenia už niekoľko rokov pod vedením sociálnych pracovníkov a vychovávateľov navštevujú CVČ v Strážskom a zúčastňujú sa mnohých spoločných aktivít so zdravými deťmi, čo svedčí, že integračným aktivitám je v zariadení venovaná maximálna pozornosť. V budúcnosti môže priniesť kladné výsledky v procese deinštitucionalizácie zariadenia.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.02.2013 06:00
Upravené: 23.05.2022 09:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001