Deň Dobrovoľníctva v „Radosti“

Združenie príbuzných a priateľov „Radosť“ sa rozhodlo do tejto celoslovenskej aktivity opäť zapojiť. Cieľom realizácie bolo začať spoluprácu s novými dobrovoľníkmi a utužiť spoluprácu s už získanými dobrovoľníkmi, spropagovať zariadenie, zatraktívniť ho pre nádejných dobrovoľníkov a v neposlednom rade takisto priniesť do strediska dobrú náladu, nové podnety a zážitky pre našich klientov. Vzhľadom k tomu, že zariadenie funguje pre klientov len počas týždňa sme sa mohli zapojiť do jedného z týchto dní – piatok 21. septembra.

Deň Dobrovoľníctva sa v našom zariadení niesol v znamení prepojenia tela a ducha u každého človeka a aj aktivity boli zamerané na rozvoj týchto schopností. Nazvali sme ho „Deň harmónie ducha, tela a mysle“. Aktivity boli teda rozdelené na tie, ktoré rozvíjali myslenie a iné kognitívne schopnosti človeka a také, ktoré uviedli do pohybu všetky svalové skupiny a podporili uvoľnenie hormónov šťastia.

Pracovníci Rehabilitačného strediska pre ľudí s duševnými poruchami „Radosť“ Mgr. Lenka Hybalová a Mgr. Miriama Bírešová zorganizovali a pripravili jednotlivé aktivity, ktoré sa konali na štyroch „stanovištiach“, a ktoré opíšeme v časti „Aktivity Dňa Dobrovoľníctva“. Úlohou dobrovoľníkov bolo viesť jednotlivé aktivity, svojou prítomnosťou motivovať klientov, byť im nápomocní, poskytovať im oporu a pomáhať pri zvládaní úloh.

Na jednotlivé aktivity sme potrebovali minimálne 8 dobrovoľníkov (aby boli na každom stanovišti minimálne dvaja). Dňa Dobrovoľníctva sa nakoniec zúčastnilo 12 dobrovoľníkov, takže sme nemali problém zabezpečiť stanovený priebeh dňa, ktorý je opísaný nižšie.

Autor/zdroj: Mgr. Miriama Bírešová
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.10.2012 06:00
Upravené: 23.05.2022 09:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001