Aktuality z roku 2019

29.04.2019

Záverečné správy výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP-PO2-SC223-2016-14 (4. a 5. kolo)

       
2.2.3. Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
 
26.04.2019

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy s kódom IROP-PO1-SC11-2018-36 pre územie UMR Bratislavského kraja

       
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom z územia UMR Bratislavského kraja, že dňa 25.04.2019 uzavrel výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2018-36 pre územie UMR Bratislavského kraja. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy pre vyššie uvedené územie.
 
18.04.2019

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2018-32

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument
AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy, kód výzvy : IROP-PO1-SC121-2018-32.
 
17.04.2019

Informácia o termíne uzávierky 10. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

       
V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 10 stanovený na 21.06.2019.
 
17.04.2019

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov,kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 16.04.2019

       
Disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 16.04.2019.
 
09.04.2019

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – rok 2019

       
Informácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP: dňa 8.4.2019 bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 3.0 na rok 2019.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.09.2021 13:26
Upravené: 07.09.2021 13:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001