Aktuality odboru SO pre IROP

27.01.2023

Oznam o termíne uzavretia 8. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov Iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80

       

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že termín uzavretia 8. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s...

 
27.01.2023

Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80 k 27. 01. 2023

       

Počas trvania 1., 2., 3., 4., 5., 6. a 7. hodnotiaceho kola výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 5 330 171 Eur (zdroj EÚ), z toho sú v konaní ŽoNFP v...

 
27.01.2023

Oznam o termíne uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov infraštruktúry národných parkov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-93

       

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že termín uzavretia 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s...

 
27.01.2023

Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov infraštruktúry národných parkov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-93 k 27. 01. 2023

       

Počas trvania 1., 2. a 3. hodnotiaceho kola výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 2 753 248 Eur (zdroj EÚ), z toho sú v konaní ŽoNFP v sume 1 652 734 Eur...

 
19.01.2023

Oznámenie RO pre IROP o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na prípravu regionálnych projektov, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2022-98 k 19. 01. 2023

       

Počas trvania 1. hodnotiaceho kola výzvy bolo predložených 52 ŽoNFP v celkovej sume 3 861 189,13 Eur (zdroj EÚ), čo zároveň predstavuje sumu ŽoNFP v...

 
11.01.2023

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2021-78

       

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva...

 
Strana: [1]  [2] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.09.2021 09:54
Upravené: 30.01.2023 16:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine