Záverečné správy výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok IROP-PO2-SC223-2016-14 (4. a 5. kolo)

2.2.3. Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

- Záverečná správa výzvy - 4. kolo

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ: 2.2.3. Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Posudzované časové obdobie výzvy: 4.kolo (09.01.2018 – 09.04.2018)
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14
Kód súvisiacej výzvy na predkladanie PZ:IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

- Záverečná správa výzvy - 5. kolo

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ: 2.2.3. Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Posudzované časové obdobie výzvy: 5.kolo (10.04.2018 – 13.07.2018)
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14
Kód súvisiacej výzvy na predkladanie PZ: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.04.2019 06:00
Upravené: 07.09.2021 13:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001