Oznam č. 1 o uzavretí výzvy s kódom IROP-PO1-SC11-2018-36 pre územie UMR Bratislavského kraja

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom z územia UMR Bratislavského kraja, že dňa 25.04.2019 uzavrel výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2018-36 pre územie UMR Bratislavského kraja. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy pre vyššie uvedené územie.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 26.04.2019 06:00
Upravené: 07.09.2021 13:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001