Aktuality z roku 2019

13.02.2019

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie PZ na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v znení aktualizácie 1,Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-1.
 
07.02.2019

Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl v znení Aktualizácie č. 2, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.
 
05.02.2019

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok – rok 2019

       
Oznam Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP.
 
05.02.2019

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 28.01.2019

       
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 22 256 932 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 6 873 782 Eur a územie MFO 15 383 150 Eur.
 
05.02.2019

Aktualizácia č.7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

       
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému v znení Aktualizácie č. 7, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.09.2021 13:26
Upravené: 07.09.2021 13:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001