Aktuality z roku 2019

13.12.2019

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov

       
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2019-48 podľa územnej príslušnosti k 06.12.2019.
 
12.12.2019

Písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP na podporu efektívnej implementácie IROP

       
kód vyzvania: IROP-PO6-SC61-2019-53
 
12.12.2019

Písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP na podporu efektívnej implementácie IROP

       
kód vyzvania: IROP-PO6-SC61-2019-54
 
12.12.2019

Písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP na podporu efektívnej implementácie IROP

       
kód vyzvania: IROP-PO6-SC61-2019-52
 
06.12.2019

Záverečná správa výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (1. kolo) ZÁSOBNÍK PROJEKTOV

       
Žadosť o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (1. kolo) po uplatnení zásobníka projektov.
 
06.12.2019

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36

       
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36, k 05.12.2019.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.09.2021 13:26
Upravené: 07.09.2021 13:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001