Písomné vyzvanie na predloženie ŽoNFP na podporu efektívnej implementácie IROP

kód vyzvania: IROP-PO6-SC61-2019-53

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 12.12.2019 06:00
Upravené: 07.09.2021 13:34

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001