Aktuality z roku 2019

28.01.2019

Informácia o nevystavený hodnotiacej správy prrojektového zámeru, kód výzvy : IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

       
SO pre IROP KSK povinne informuje všetkých žiadateľov o dôvodoch nedodržania termínu na vydanie hodnotiacej správy PZ, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania hodnotiacej správy.
 
09.01.2019

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov a informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, IROP-PO2-SC211-2017-17

       
Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 07.01.2019 a informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 07.09.2021 13:26
Upravené: 07.09.2021 13:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001