Informácia o nevystavený hodnotiacej správy prrojektového zámeru, kód výzvy : IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

SO pre IROP KSK povinne informuje všetkých žiadateľov o dôvodoch nedodržania termínu na vydanie hodnotiacej správy PZ, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania hodnotiacej správy.

V rámci výzvy  IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6 sú uvedené tieto PZ u ktorých nebola vystavená hodnotiaca správa

KEK-SC211-PZ-2018-6-0008

v procese OH

Krízová intervencia v Rožňave

Diecézna charita Rožňava

KEK-SC211-PZ-2018-6-0010

v procese OH

Zariadenie pre seniorov-

Slnečný domov, o.z.

Predpokladaný termín vydania hodnotiacej správy do 15.2.2019.

Dôvod: z objektívnych dôvodov nebolo možné ukončiť konanie v termíne 25 pracovných dní od konečného termínu na predkladanie PZ uvedeného vo výzve.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.01.2019 06:00
Upravené: 07.09.2021 13:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001