Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 28.01.2019

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 22 256 932 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 6 873 782 Eur a územie MFO 15 383 150 Eur.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.02.2019 06:00
Upravené: 07.09.2021 13:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001