Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške fin. prostriedkov vyčlenených na výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 podľa územnej príslušnosti k 29.1.2019

Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 137 428 Eur (zdroj EÚ), a to pre územie UMR Nitrianskeho kraja.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.02.2019 06:00
Upravené: 07.09.2021 13:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine