Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie PZ na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v znení aktualizácie 1,Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-1.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 13.02.2019 06:00
Upravené: 07.09.2021 13:30

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001