Programové dokumenty Interreg V-A SK-HU

Programové dokumenty sú rozdelené podľa fáz projektovej prípravy a projektovej implementácie.

Programové dokumenty potrebné pri príprave projektových žiadostí:

  1. Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko (slovenská verzia)
  2. Príručka pre žiadateľov – bude upravovaná podľa potreby a aktualizovaná v rámci jednotlivých výziev
  3. Formulár žiadosti o poskytnutie finančného príspevku - formát XLSXformát ODS
  4. Príručka oprávnenosti výdavkov
  5. Ako pracovať so systémom IMIS

Programové dokumenty potrebné pri implementácií projektov:

  1. Zbierka dokumentov pre prijímateľa (Príručka pre prijímateľa, Príručka pre indikátory, Príručka k procesu verejného obstarávania, Vzor zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a iné)
  2. Kontrolný systém v Slovenskej republike
  3. Brandbook
  4. Informácia o registri partnerov verejného sektora
  5. Predkladanie Monitorovacích správ na úrovni jednotlivých prijímateľovna úrovni projektu

Autor/zdroj: Ing. Tünde Erényi
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 31.07.2018 08:49
Upravené: 31.07.2018 10:37

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001