SOŠ informačných technológií, Ostrovského, Košice

Adresa: Ostrovského 1, Košice, 04001
Tel: 055 6436 891
E-mail: skola@ostrovskeho.sk
web: http://www.ostrovskeho.sk/

Členovia Rady školy:

 1. Ing. Marcela Timková, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Ing. Peter Tokoš - zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Bc. Ida Kerekešová - zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Jozefína Jusková - zástupca rodičov
 5. Alena Horenská - zástupca rodičov
 6. Bc. Anna Mertinková - zástupca rodičov
 7. Patrícia Klementisová - zástupca žiakov
 8. Mgr. Peter Berinšter - delegovaný poslanec
 9. Ing. František Petro - delegovaný poslanec
 10. Ing. Ladislav Lúchava - delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania (nominovaný stavovskou organizáciou) 
 11. JUDr. Boris Bilčák - delegovaný zástupca zriaďovateľa

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 28.04.2014 09:37
Upravené: 02.09.2020 13:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról