Účasť verejnosti na rozhodovaní

1. Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC informácie ako pripomienkovať návrhy VZN? ÁNO
2. Je na stránke VÚC možné sledovať legislatívny proces k schvaľovaným nariadeniam vrátane pripomienok občanov? ÁNO
3. Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené video záznamy alebo zvukové záznamy z rokovania zastupiteľstva z rokov 2019 a 2018? ÁNO
4. Dá sa zasadnutie zastupiteľstva sledovať cez online vysielanie? ÁNO
5. Má VÚC prijatý dokument, ktorý umožňuje prístup verejnosti na zasadnutia komisií bez nutnosti predchádzajúceho schvaľovania ich členmi? TU-§12TU
6. Má verejnosť možnosť vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva k ľubovoľnému bodu predtým ako sa dá o ňom hlasovať, a to bez predchádzajúceho schvaľovania poslancami zastupiteľstva? (obmedzenie času a počtu vystúpení je možné) ÁNO
7. Ponúka VÚC na internete nástroj na verejné sledovanie odpovedí na zaslané sťažnosti/pripomienky občanov? NIE – možnosť podať návrh na zlepšenie
8. Má VÚC prijatý dokument upresňujúci podrobnosti o konaní referenda? ÁNO
9. Využíva VÚC nástroje participatívneho rozpočtovania a informuje o nich na internetovej stránke? NIE, ale od roku 2021 sa využíva v rámci individuálnych dotácií

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.03.2022 16:43
Upravené: 14.04.2022 13:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001