Mediálna politika

1. Úroveň objektivity a verejnoprávneho charakteru médií vydávaných alebo financovaných VÚC (Index Benefit) 50 – 60%
2. Úroveň kvality oficiálnej Facebookovej stránky VÚC (aktuálnosť, nezneužívanie profilu na propagáciu župana, informovanie o rozhodnutiach župy, interakcia s verejnosťou, kontaktné údaje) 50 - 75%
3. Obdržal občan do týždňa odpoveď na otázku zaslanú cez oficiálnu Facebookovú stránku VÚC? Áno, žiadne finančné prostriedky vynaložené na reklamu na FB v roku 2018
4. Je stránka VÚC prepojená so sociálnymi sieťami (FB, Instagram, Twitter, Youtube)? ÁNO

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.04.2022 09:54
Upravené: 06.04.2022 10:07

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001