Personálna politika

1. Realizuje Úrad VÚC od januára 2018 výberové konania vždy aj na miesta vedúcich odborov, oddelení a referentov? ÁNO
2. Pomer výberových konaní pri obsadzovaní miest vedúcich odborov od januára 2018 do konca roka 2019 Viac ako 75 %
3. Pomer výberových konaní pri obsadzovaní miest vedúcich oddelení od januára 2018 do konca roka 2019 Viac ako 75 %
4. Pomer výberových konaní pri obsadzovaní miest referentov od januára 2018 do konca roka 2019 Viac ako 75 %
5. Používa Úrad VÚC pri výberových konaniach vždy aj písomné testy? Nie, písomné testy na vedúcich odborov
6. Obsahujú oznámenia o výberových konaniach charakteristiku obsadzovaného miesta, kvalifikačné predpoklady a dátum uzávierky prihlášok? ÁNO
7. Obsahujú oznámenia o výberových konaniach dátum zverejnenia informácie o voľnom pracovnom mieste? ÁNO
8. Nachádzajú sa na internetovej stránke VÚC zápisnice z výberových konaní aspoň od januára 2018? Nie, ale od roku 2022 áno
9. Obsahujú zápisnice z výberových konaní mená a priezviská členov komisie, ako i pozície, na základe ktorých boli do komisie menovaní? Nie, ale od roku 2022 áno
10. Obsahujú zápisnice z výberových konaní sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádzačov po hodnotení? Nie, ale od roku 2022 áno
11. Nachádza sa na internetovej stránke VÚC profesijný životopis župana obsahujúci tieto informácie: i. vzdelanie; ii. doterajšie zamestnania; iii. členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií ÁNO

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.03.2022 17:08
Upravené: 10.05.2022 09:09

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001