Dotácie a granty

1. Môže sa verejnosť zúčastniť zasadnutí, na ktorých sa diskutuje alebo rozhoduje o pridelení dotácie? ÁNO, rokovací poriadok komisií
2. Zverejňuje VÚC pri výzvach na predkladanie žiadostí o dotácie na internete aj kritéria hodnotenia žiadostí dotácií aj s ich váhami? NIE, ale od roku 2021 ÁNO
3. Má VÚC prijatý dokument upresňujúci pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií? NIE
4. Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené rozhodnutia samosprávy o (ne)pridelení dotácie? TUTU
5. Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené hodnotiace tabuľky k jednotlivým projektom, ktorým boli (ne)pridelené dotácie? NIE, ale od roku 2021 ÁNO
6. Je na internetovej stránke VÚC v sekcii Dotácie zverejnený archív rozhodnutí o (ne)pridelení dotácie aspoň od roku 2018? ÁNO
7. Sú na stránke VÚC zverejnené informácie o (ne)pridelených dotáciách vo výlučnej rozhodovacej kompetencii župana? NIE, ale od roku 2021 ÁNO

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 25.03.2022 17:08
Upravené: 14.04.2022 16:00

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001