Prístup k informáciám

1. Sú na oficiálnej stránke VÚC zverejnené mená a kontakty na poslancov podľa príslušnosti k volebnému obvodu? ÁNO
2. Je na oficiálnej stránke VÚC uvedená politická príslušnosť poslancov? ÁNO
3. Sú na oficiálnej stránke VÚC uvedené mená a kontakty na zamestnancov Úradu VÚC? ÁNO
4. Zverejňuje VÚC prehľadne harmonogram rokovaní župného zastupiteľstva? ÁNO
5. Sú oznámenia o rokovaniach zastupiteľstva zverejnené aspoň 7 dní vopred na internetovej stránke VÚC mimo VZN so schváleným harmonogramom rokovaní? ÁNO
6. Sú materiály na rokovanie zastupiteľstva zverejnené na internetovej stránke VÚC minimálne 3 dni pred rokovaním? ÁNO
7. Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené zápisnice zo zasadnutí zastupiteľstva v roku 2019? ÁNO
8. Sú na internetovej stránke VÚC zverejnené zápisnice z rokovaní komisií zastupiteľstva v roku 2019? ÁNO
9. Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva aspoň od začiatku roka 2018? ÁNO
10. Je na internetovej stránke VÚC zverejnený archív zápisníc z rokovaní komisií zastupiteľstva aspoň od začiatku roka 2018? ÁNO
11. Nachádza sa na internetovej stránke VÚC elektronická úradná tabuľa? ÁNO
12. Nachádza sa na internetovej stránke VÚC elektronická úradná tabuľa aj s archívom aspoň od začiatku roku 2019? TUTU
13. Je na internetovej stránke VÚC výročná správa samosprávneho kraja za posledné 3 roky (2018,2017,2016)? ÁNO
14. Je na oficiálnej internetovej stránke zverejnený archív materiálov na všetky rokovania zastupiteľstva od začiatku roka 2018? ÁNO
15. Je na internetovej stránke VÚC zverejnený funkčný kontakt na posielanie žiadostí podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám? ÁNO
16. Odpovedal VÚC na žiadosti o informácie v zákonnej forme a lehote? Na obe žiadosti v lehote
17. Odpovedala organizácia VÚC na žiadosť o informácie v zákonnej forme a lehote? (mystery č.2 - najväčšia stredná škola zriadená VÚC) Stredná odborná škola technická Košice – neodpovedali
18. Poskytol VÚC dokumentáciu k 3 posledným prieskumom trhu realizovaným samosprávnym krajom? ÁNO
19. Poskytol VÚC zápisnice z 3 posledných výberových konaní na úrade samosprávneho kraja? ÁNO
20. Poskytol VÚC kópiu alebo odkaz na najstaršiu platnú zmluvu, na základe ktorej stále dochádza k dodávaniu služieb, tovarov alebo prác pre samosprávny kraj? ÁNO
21. Poskytla najväčšia stredná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC informáciu o spôsobe zabezpečovania právnych služieb? NIE
22. Poskytla najväčšia stredná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC informáciu o hosťoch prednášajúcich na škole od septembra 2018 do konca roku 2019? NIE
23. Existuje na hlavnej stránke VÚC možnosť dať si zasielať novinky a informácie od samosprávneho kraja mailom alebo pomocou RSS? ÁNO
24. Úroveň kvality užívateľskej prístupnosti oficiálnej stránky VÚC (jazykové mutácie, indexovateľnosť vyhľadávačom, odozva, funkčný vyhľadávací nástroj na stránke, responzívnosť) 50 – 75 %
25. Sú na stránke VÚC prehľadne uvedené správy z kontrol hlavného kontrolóra? TUTU
26. Nachádza sa na internetovej stránke VÚC zverejnený územný plán? ÁNO
27. Obdržal občan z oficiálneho e-mailu župana odpoveď na zaslanú otázku? NIE
28. Zverejňuje VÚC na internetovej stránke pracovný program župana? ÁNO
29. Poskytol VÚC telefonickú informáciu v angličtine o župných voľbách pre cudzincov žijúcich na Slovensku? NIE
30. Zverejňuje VÚC ním vydávané elektronické dokumenty aj na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CÚET) na www.slovensko.sk? NIE
31. Zverejňuje VÚC na internetovej stránke odpovede na časté otázky občanov? ÁNO
32. Zverejňuje VÚC prehľadne na internetovej stránke aktuálnu výšku príjmov župana a odmien pre jednotlivých poslancov samosprávneho kraja? TUTU

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.03.2022 15:00
Upravené: 14.04.2022 10:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001