Územný plán regiónu (ÚPN VÚC) 2017

Proces SEA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (SEA - Strategic Environmental Assessment).

Prerokovanie návrhu Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj - Zmeny a doplnky 2017

Textová časť:

Grafická časť:

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 02.03.2017 11:00
Upravené: 21.03.2017 09:40

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Most cez Ružín Dobrovoľníctvo