Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP a LP

Grafická časť dokumentácie Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj - zmeny a doplnky 2017 - vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na PP a LP.

Mapy vo formáte JPG (priemerná veľkosť 1,5 MB). V mapových listoch, na ktoré sa nedá kliknúť, nebola vykonaná zmena.

38-14 38-41

Zmeny a doplnky 2017 sú plnou farbou, vo výkresoch č.: 38-1438-41
Podklad - úplné znenie ÚPN VÚC Košický kraj, má  znížený farebný kontrast.

Legenda

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 17.03.2017 15:49
Upravené: 11.05.2017 11:49

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001