Odmeny poslancov Zastupiteľstva KSK

 

Poslanci Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja sú  v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) § 12 ods. 6 a v súlade s platnými Zásadami odmeňovania poslancov Zastupiteľstva KSK a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva odmeňovaní mesačne vo výške minimálnej mzdy ustanovenej postupom podľa zákona Národnej rady SR č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.

V zmysle Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva KSK sa čiastka minimálnej mzdy kráti:

  • 30 % krátenie odmeny za neúčasť na zasadnutí Z/KSK
  • 10 % krátenie odmeny  pri účasti na hlasovaní 50 % a menej
  • Krátenie odmeny o čiastku 16,60 € za neúčasť poslanca na rokovaní komisie

Výška minimálnej mzdy 2019 – 2024: 

pre rok 2024 činí 750 eur.

pre rok 2023 činí 700 eur.

pre rok 2022 činí 646 eur.

pre rok 2021 činí 623 eur.

pre rok 2020 činí 580 eur.

pre rok 2019 činí 520 eur.

Odmena pre rok 2017 a pre rok 2018, ktorá prináležala poslancom bola poskytnutá v zmysle Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva KSK a neposlancov – členov komisií zastupiteľstva platných v danom čase vrátane dodatkov č. 1 – 6.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mária Rogozinská
Vytvorené: 23.03.2022 07:29
Upravené: 13.02.2024 15:32

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001