5. volebné obdobie

Galéria poslancov

Poslanci Zastupiteľstva KSK za 5. volebné obdobie (2017 - 2022)
Foto Meno Volebný obvod Kandidoval(a) za Funkcia
Adnan Akram Adnan Akram Spišská Nová Ves nezávislý člen kultúrnej komisie, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Mgr. Jozef Andrejčák Mgr. Jozef Andrejčák Košice III SMER-SD člen komisie k hospodáreniu s majetkom, člen kultúrnej komisie
MUDr. Attila Anna MUDr. Attila Anna Rožňava nezávislý člen komisie k hospodáreniu s majetkom, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Mgr. Imrich Bakši Mgr. Imrich Bakši Košice - okolie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA člen sociálnej komisie
Ing. Štefan Bašták Ing. Štefan Bašták Rožňava SMER-SD člen dopravnej komisie, člen komisie regionálneho rozvoja
Ing. Pavol Bečarik Ing. Pavol Bečarik Spišská Nová Ves SNS člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen školskej komisie, člen komisie regionálneho rozvoja, člen dopravnej komisie (od 24. 06. 2019)
Mgr. Peter Berinšter Mgr. Peter Berinšter Košice II OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen komisie k hospodáreniu s majetkom, člen školskej komisie, člen dopravnej komisie (od 24. 06. 2019), člen komisie regionálneho rozvoja (od 09.12.2019)
Pavol Burdiga Pavol Burdiga Rožňava MOST - HÍD predseda kultúrnej komisie, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
PhDr. Jana Cibereová PhDr. Jana Cibereová Michalovce SMER-SD predsedníčka sociálnej komisie, členka komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, členka kultúrnej komisie
PhDr. Marek Čižmár PhDr. Marek Čižmár Trebišov nezávislý predseda školskej komisie, člen mandátovej komisie, člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Ing. Viktor Dulina Ing. Viktor Dulina Košice - okolie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA člen finančnej komisie, člen dopravnej komisie, člen komisie územného plánovania a životného prostredia (od 29. 04. 2019)
 
Ing. Emil Ďurovčík Ing. Emil Ďurovčík Michalovce SMER-SD člen komisie k hospodáreniu s majetkom, člen finančnej komisie
MUDr. František Farkaš MUDr. František Farkaš Michalovce SMER-SD člen sociálnej komisie
MVDr. Jozef Figeľ MVDr. Jozef Figeľ Košice I OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, člen sociálnej komisie
MUDr. Iveta Fulková MUDr. Iveta Fulková Spišská Nová Ves OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA členka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, členka komisie regionálneho rozvoja (do 09. 12. 2019), členka komisie územného plánovania a životného prostredia (do 29. 04. 2019), členka sociálnej komisie (od 09. 12. 2019)
Csaba Furik Csaba Furik Trebišov SMK-MKP člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen kultúrnej komisie, člen dopravnej komisie, člen školskej komisie, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
JUDr. Jaroslav Hlinka JUDr. Jaroslav Hlinka Košice IV nezávislý predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, člen sociálnej komisie, člen komisie územného plánovania a životného prostredia
MUDr. Marián Hojstrič MUDr. Marián Hojstrič Spišská Nová Ves nezávislý člen komisie k hospodáreniu s majetkom, člen školskej komisie
Karol Horník Karol Horník Rožňava SMER-SD člen sociálnej komisie, člen kultúrnej komisie, člen školskej komisie
Ing. Jozef Horváth Ing. Jozef Horváth Trebišov MOST - HÍD člen dopravnej komisie, člen komisie regionálneho rozvoja
Bc. Martin Hrunka Mgr. Martin Hrunka Sobrance nezávislý člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, člen školskej komisie
JUDr. Ing. Peter Huba, PhD. JUDr. Ing. Peter Huba, PhD. Košice II OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen mandátovej komisie, člen komisie k hospodáreniu s majetkom, člen finančnej komisie
Ing. Mgr. Miloš Ihnát Ing. Mgr. Miloš Ihnát Košice I nezávislý člen mandátovej komisie, člen sociálnej komisie, člen dopravnej komisie, člen komisie regionálneho rozvoja
Ing. Ján Jakubov Ing. Ján Jakubov Košice II SMER-SD predseda komisie k hospodáreniu s majetkom, člen dopravnej komisie 
Mgr. Rastislav Javorský Mgr. Rastislav Javorský Spišská Nová Ves OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA člen finančnej komisie (do 23. 04. 2018), člen kultúrnej komisie, člen dopravnej komisie
Mgr. Milan Kaplan Mgr. Milan Kaplan Michalovce OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (od 29. 06. 2020), člen kultúrnej komisie, člen školskej komisie
Ing. Emil Kočiš, PhD. Ing. Emil Kočiš, PhD. Košice II OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA člen finančnej komisie
Ing. Ján Kokarda Ing. Ján Kokarda Košice - okolie nezávislý člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, člen finančnej komisie, člen sociálnej komisie
Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová Košice IV nezávislá členka komisie k hospodáreniu s majetkom, členka komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, členka finančnej komisie
Ing. Michal Kravčík, CSc. Ing. Michal Kravčík, CSc. Košice I OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA člen komisie regionálneho rozvoja, člen komisie územného plánovania a životného prostredia (od 23. 04. 2018)
MUDr. Pavol Kuchta, MPH MUDr. Pavol Kuchta, MPH Michalovce SMER-SD člen komisie územného plánovania a životného prostredia (od 26. 08. 2019)
MUDr. Renáta Lenártová, PhD. MUDr. Renáta Lenártová, PhD. Košice IV SMER-SD členka sociálnej komisie, členka komisie územného plánovania a životného prostredia (od 23. 04. 2018)
MUDr. Ján Mihalečko MUDr. Ján Mihalečko Michalovce SMER-SD člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (od 29. 06. 2020)
Juraj Nagy György Nagy Rožňava nezávislý člen kultúrnej komisie, člen školskej komisie, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen komisie územného plánovania a životného prostredia
JUDr. Peter Pandy JUDr. Peter Pandy Trebišov MOST - HÍD člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen mandátovej komisie, člen komisie k hospodáreniu s majetkom
Ing. Karol Pataky Ing. Karol Pataky Trebišov MOST - HÍD podpredseda Košického samosprávneho kraja, člen finančnej komisie, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Ing. Igor Petrik Ing. Igor Petrik Gelnica nezávislý predseda dopravnej komisie, člen komisie k hospodáreniu s majetkom, člen kultúrnej komisie
Ing. František Petro Ing. František Petro Košice - okolie SMER-SD predseda finančnej komisie, člen komisie regionálneho rozvoja, člen komisie územného plánovania a životného prostredia
Ing. Igor Petrovčik Ing. Igor Petrovčik Košice I nezávislý člen komisie k hospodáreniu s majetkom, člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, člen finančnej komisie (od 23. 04. 2018)
Ing. Jaroslav Polaček Ing. Jaroslav Polaček Košice I nezávislý člen finančnej komisie, člen komisie územného plánovania a životného prostredia
Milan Potocký Milan Potocký Michalovce OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (do 29. 06. 2020), člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, člen kultúrnej komisie, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Ing. Róbert Puci Ing. Róbert Puci Trebišov SMER-SD člen finančnej komisie, člen komisie územného plánovania a životného prostredia (do 26. 08. 2019)
Michal Rečka Michal Rečka Košice - okolie SMER-SD člen finančnej komisie, člen dopravnej komisie, člen komisie regionálneho rozvoja
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský Košice II nezávislý predseda komisie územného plánovania a životného prostredia, člen sociálnej komisie, člen komisie regionálneho rozvoja
Daniel Rusnák Daniel Rusnák Košice II OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA podpredseda Košického samosprávneho kraja, člen komisie k hospodáreniu s majetkom, člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
Gejza Sačko Gejza Sačko Trebišov MOST - HÍD člen sociálnej komisie, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Ing. Vladimír Saxa Ing. Vladimír Saxa Košice IV OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA predseda komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, člen dopravnej komisie (do 24. 06. 2019)
MUDr. Ján Sekáč MUDr. Ján Sekáč Košice III ŠKV člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen sociálnej komisie
PaedDr. Jana Skokanová PaedDr. Jana Skokanová Spišská Nová Ves OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA predsedníčka komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, členka komisie územného plánovania a životného prostredia
RNDr. Martin Smrčo RNDr. Martin Smrčo Košice - okolie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, člen sociálnej komisie (do 09. 12. 2019), člen komisie regionálneho rozvoja, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen komisie územného plánovania a životného prostredia
doc. RNDr. Peter Solár, PhD. doc. RNDr. Peter Solár, PhD. Košice - okolie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA člen dopravnej komisie, člen školskej komisie, člen komisie regionálneho rozvoja
Ing. Štefan Staško Ing. Štefan Staško Sobrance nezávislý

Mandát poslanca Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja zanikol dňa 05. 07. 2022 podľa § 13 ods. 2 písm. g) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

bol členom školskej komisie, členom komisie územného plánovania a životného prostredia

Roland Szabó Roland Szabó Košice - okolie SMER-SD člen dopravnej komisie, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen komisie územného plánovania a životného prostredia
Ing. Dušan Tomaško, MBA Ing. Dušan Tomaško, MBA Gelnica nezávislý predseda komisie regionálneho rozvoja, člen finančnej komisie, člen dopravnej komisie
PhDr. Ján Volný, PhD. PhDr. Ján Volný, PhD. Spišská Nová Ves SMER-SD predseda mandátovej komisie, člen kultúrnej komisie, člen školskej komisie
Viliam Zahorčák Viliam Zahorčák Michalovce SMER-SD člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (do 29. 06. 2020), člen školskej komisie, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Ing. Jozef Želinský Ing. Jozef Želinský Trebišov MOST - HÍD člen komisie k hospodáreniu s majetkom, člen kultúrnej komisie, člen komisie regionálneho rozvoja

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Miroslava Segedová
Vytvorené: 13.11.2017 12:50
Upravené: 18.07.2022 12:06