2. volebné obdobie

Poslanci Zastupiteľstva KSK za 2. volebné obdobie (2005 - 2009)
Meno Volebný obvod Kandidoval(a) za Funkcia
MUDr. Jozef Anďal Trebišov SDKÚ, DS, SZS Člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a školskej komisie
MVDr. Vladimír Anďal, CSc. Trebišov KDH, OKS Člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce a komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
MUDr. Eva Antónyová Košice III nezávislá Členka zdravotnej komisie a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Ing. Ján Babič Rožňava SMER, HZD Člen komisie regionálneho rozvoja a komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Mgr. Peter Bačkovský Trebišov SDKÚ, DS, SZS Člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, komisie pre cirkevné a spoločenské otázky a sociálnej komisie
Ing. Ladislav Bartók Košice okolie SMK-MKP Predseda sociálnej komisie a člen komisie územného plánu a životného prostredia a školskej komisie
Mgr. Michal Bartoš Spišská Nová Ves KDH, OKS Člen sociálnej komisie
RNDr. Rudolf Bauer Košice II KDH, OKS Člen komisie regionálneho rozvoja
RSDr. Juraj Beňa Spišská Nová Ves SMER, HZD Člen dopravnej komisie, komisie regionálneho rozvoja a komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
MUDr. Milan Bereš, PhD. Košice II KDH, OKS Člen zdravotnej komisie
JUDr. Cyril Betuš Košice I S.O.S. Predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a člen mandátovej komisie
MUDr. Marián Biľo Michalovce ANO Predseda zdravotnej komisie, člen mandátovej komisie a komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
Mgr. Art. Ľubica Blaškovičová Košice I nezávislá Predsedníčka kultúrnej komisie
Ing. Jozef Bobík Michalovce KDH, OKS Člen komisie regionálneho rozvoja
MUDr. Ondrej Bobík Trebišov ĽS-HZDS Člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a kultúrnej komisie
Martin Boritáš Košice II KDH, OKS Člen kultúrnej komisie
JUDr. Marta Budišová Košice II SMER, HZD Členka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, komisie regionálneho rozvoja a komisie územného plánu a životného prostredia
Ing. Jenö Csoltkó Košice okolie SMK-MKP Člen finančnej komisie, sociálnej komisie a kultúrnej komisie
Ing. Dušan Daniel Gelnica ANO Člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, sociálnej komisie a komisie regionálneho rozvoja
Štefan Duč Trebišov nezávislý Člen sociálnej komisie, kultúrnej komisie a zdravotnej komisie
Ing. Emil Ďurovčík Michalovce SMER, HZD Predseda komisie k hospodáreniu s majetkom KSK
Ing. Zoltán Erdélyi Trebišov SMK-MKP Predseda finančnej komisie, člen dopravnej komisie a komisie k hospodáreniu s  majetkom KSK
Ing. Boris Farkašovský Košice IV SMER, HZD Predseda komisie územného plánu a životného prostredia, člen dopravnej komisie a komisie k hospodáreniu s majetkom KSK
Mgr. Anna Fedorová Spišská Nová Ves KDH, OKS Členka školskej komisie, komisie k hospodáreniu s majetkom KSK a komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
MVDr. Jozef Figeľ Košice I KDH, OKS Člen komisie územného plánu a životného prostredia a komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
Ing. Ján Forgáč Košice IV KDH, OKS Predseda komisie pre cirkevné a spoločenské otázky a člen dopravnej komisie
JUDr. Jaroslav Hlinka Košice IV nezávislý Predseda mandátovej komisie a člen finančnej komisie
MUDr. Marián Hojstrič Spišská Nová Ves SDKÚ, DS, SZS Člen mandátovej komisie, dopravnej komisie a komisie k hospodáreniu s majetkom KSK
Bc. Martin Hrunka Sobrance SRS Člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, komisie k hospodáreniu s majetkom KSK a dopravnej komisie
Ing. László Iván Košice-okolie SMK-MKP Predseda komisie regionálneho rozvoja, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce a komisie k hospodáreniu s majetkom KSK
Elemér Jakab Michalovce SMK-MKP Člen zdravotnej komisie
JUDr. Marek Kažimír Košice IV KDH, OKS Člen mandátovej komisie, komisie pre cirkevné a spoločenské otázky a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
MUDr. Ján Kleščinský Trebišov KDH, OKS Člen zdravotnej komisie
JUDr. Michal Komara, PhD. Spišská Nová Ves nezávislý Člen sociálnej komisie a komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
JUDr. Jozef Konkoly Košice okolie SDKÚ-DS, SZS Člen komisie regionálneho rozvoja a komisie územného plánu a životného prostredia
MUDr. Ján Králik Spišská Nová Ves SMER, HZD Člen zdravotnej komisie a komisie územného plánu a životného prostredia
Ing. Ľudovít Kujnisch Gelnica SMER, HZD Člen finančnej komisie a školskej komisie
MUDr. Jozef Makohus Michalovce SMER, HZD Člen zdravotnej komisie
MUDr. Alžbeta Mátéová Trebišov SMK-MKP Členka zdravotnej komisie a sociálnej komisie
MUDr. Ján Mihalečko Michalovce nezávislý Člen zdravotnej komisie a komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Ing. Jozef Mohňanský Košice okolie SMK-MKP Predseda školskej komisie, člen kultúrnej komisie, komisie regionálneho rozvoja, komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce a komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
PhDr. Pavol Mutafov Košice II SMER, HZD Člen mandátovej komisie, školskej komisie a komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
MUDr. Viliam Novotný Košice II SDKÚ, DS, SZS Člen zdravotnej komisie a finančnej komisie
Doc. RNDr. František Olejník, PhD. Košice I SMER, HZD Predseda dopravnej komisie a člen školskej komisie
Ing. Martin Pado Michalovce SDKÚ, DS, SZS 16. februára 2006 sa vzdal mandátu poslanca KSK
Ing. Ján Paľovčík Michalovce KDH, OKS Člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, nastúpil ako náhradník za p. Pada, ktorý sa vzdal mandátu
MUDr. Gabriela Pradová Michalovce KDH, OKS Členka zdravotnej komisie
Ing. Július Slovák Rožňava SMK-MKP Člen finančnej komisie a komisie regionálneho rozvoja
Mgr. Monika Smolková Košice III SMER, HZD Členka kultúrnej komisie a sociálnej komisie
Ing. Štefan Staško Sobrance SRS Člen finančnej komisie, komisie regionálneho rozvoja a komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Alexander Szaniszló Košice okolie SMK-MKP Člen dopravnej komisie, komisie regionálneho rozvoja, komisie územného plánu a  životného prostredia a komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
Ing. Ján Szöllös Rožňava SMK-MKP Podpredseda Košického samosprávneho kraja
JUDr. Andreja Takáčová Košice I nezávislá Členka zdravotnej komisie
Mgr. Alžbeta Tamásová Rožňava SMK-MKP Členka školskej komisie a zdravotnej komisie
Ing. Marian Užák Spišská Nová Ves KDH, OKS Člen finančnej komisie
Ing. István Zachariaš Košice okolie SMK-MKP Predseda komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce a člen mandátovej komisie
Imrich Zborai Košice okolie SMK-MKP Člen kultúrnej komisie, komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a komisie územného plánu a životného prostredia
Štefan Zsóri Rožňava SMK-MKP Člen dopravnej komisie, komisie regionálneho rozvoja a komisie územného plánu a životného prostredia

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mária Rogozinská
Vytvorené: 11.12.2013 17:08
Upravené: 28.09.2018 08:53