6. volebné obdobie

Galéria poslancov

Poslanci Zastupiteľstva KSK za 6. volebné obdobie (2022 - 2026)
Foto Meno Volebný obvod Kandidoval(a) za Funkcia
Iveta Adamčíková Iveta Adamčíková Košice II nezávislý kandidát členka komisie k hospodáreniu s majetkom, členka komisie regionálneho rozvoja, členka sociálnej komisie
Adnan Akram Adnan Akram Spišská Nová Ves SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen kultúrnej komisie
Mgr. Jozef Andrejčák, PhD. Mgr. Jozef Andrejčák, PhD. Košice III STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI člen komisie k hospodáreniu s majetkom, člen zdravotnej komisie - od 19. 12. 2022
Mgr. Imrich Bakši Mgr. Imrich Bakši Košice - okolie Kresťanskodemokratické hnutie člen dopravnej komisie, člen zdravotnej komisie
doc. RNDr. Mgr. Daniela Barkasi, PhD. doc. RNDr. Mgr. Daniela Barkasi, PhD. Michalovce SMER - sociálna demokracia, SME RODINA členka sociálnej komisie, členka školskej komisie
Ing. Pavol Bečarik Ing. Pavol Bečarik Spišská Nová Ves Slovenská národná strana člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen dopravnej komisie, člen kultúrnej komisie
Beáta Beke Beáta Beke Rožňava SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny členka finančnej komisie, členka komisie k hospodáreniu s majetkom, členka sociálnej komisie
Mgr. art Ľubica Blaškovičová Mgr. art Ľubica Blaškovičová Košice I Občianska konzervatívna strana členka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, členka školskej komisie, členka kultúrnej komisie
JUDr. Ing. Slavomír Borovský JUDr. Ing. Slavomír Borovský Košice - okolie nezávislý kandidát člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen komisie regionálneho rozvoja
Pavol Burdiga Pavol Burdiga Rožňava SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny predseda kultúrnej komisie, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen dopravnej komisie
PhDr. Marek Čižmár PhDr. Marek Čižmár Trebišov nezávislý kandidát predseda školskej komisie, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen dopravnej komisie
PaedDr. Dávid Demečko, PhD. PaedDr. Dávid Demečko, PhD. Spišská Nová Ves HLAS - sociálna demokracia člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen sociálnej komisie - od 27.02.2023, člen komisie územného plánovania a životného prostredia - od 27.02.2023
Michal Domik Michal Domik Rožňava nezávislý kandidát člen finančnej komisie, člen komisie regionálneho rozvoja
Ing. Viktor Dulina Ing. Viktor Dulina Košice - okolie Kresťanskodemokratické hnutie člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen dopravnej komisie, člen komisie regionálneho rozvoja
MVDr. Štefan Džurina MVDr. Štefan Džurina Sobrance Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, DOBRÁ VOĽBA a umiernení člen komisie územného plánovania a životného prostredia, člen školskej komisie
Csaba Furik Csaba Furik Trebišov SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny člen školskej komisie, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
Mgr. Adrianna Gergely Papp Mgr. Adrianna Gergely Papp Košice - okolie SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny predsedníčka komisie regionálneho rozvoja, členka dopravnej komisie, členka finančnej komisie, členka komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, členka komisie územného plánovania a životného prostredia
MUDr. Dušan Goda MUDr. Dušan Goda Michalovce nezávislý kandidát člen sociálnej komisie, člen zdravotnej komisie
Mgr. Lucia Gurbáľová Mgr. Lucia Gurbáľová Košice II Kresťanskodemokratické hnutie predsedníčka komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, členka školskej komisie
MUDr. Marián Hojstrič MUDr. Marián Hojstrič Spišská Nová Ves nezávislý kandidát predseda zdravotnej komisie, člen komisie k hospodáreniu s majetkom, člen školskej komisie
Mgr. Martin Hrunka Mgr. Martin Hrunka Sobrance nezávislý kandidát člen finančnej komisie - do 27.02.2023, člen kultúrnej komisie, člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky - od 19. 12. 2022,člen sociálnej komisie - od 27.02.2023
Mgr. Ing. Miloš Ihnát Mgr. Ing. Miloš Ihnát Košice I nezávislý kandidát člen dopravnej komisie, člen komisie regionálneho rozvoja, člen komisie územného plánovania a životného prostredia - od 19. 12. 2022
Ján Juhász, MBA Ján Juhász, MBA Trebišov SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny člen dopravnej komisie, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen sociálnej komisie - od 27.02.2023
PaedDr. Jana Kallová PaedDr. Jana Kallová Košice - okolie nezávislý kandidát členka finančnej komisie, členka komisie regionálneho rozvoja, členka sociálnej komisie
Mgr. Milan Kaplan Mgr. Milan Kaplan Michalovce Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, DOBRÁ VOĽBA a umiernení člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen školskej komisie
Ing. Miloslav Klíma Ing. Miloslav Klíma Košice IV nezávislý kandidát člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Ing. Ján Kokarda Ing. Ján Kokarda Košice - okolie nezávislý kandidát člen finančnej komisie, člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, člen sociálnej komisie
József Kopasz József Kopasz Trebišov SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen kultúrnej komisie
Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová Košice IV STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI predsedníčka finančnej komisie, členka komisie k hospodáreniu s majetkom, členka zdravotnej komisie - od 19. 12. 2022
MUDr. Štefan Kvak MUDr. Štefan Kvak Michalovce SMER - sociálna demokracia, SME RODINA člen dopravnej komisie, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen zdravotnej komisie
Ing. Štefan Laský Ing. Štefan Laský Košice II nezávislý kandidát člen finančnej komisie, člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, člen komisie regionálneho rozvoja
Ing. Milan Lesňák Ing. Milan Lesňák Košice III OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, NOVA predseda komisie územného plánovania a životného prostredia, člen finančnej komisie, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen komisie regionálneho rozvoja
Mgr. Ladislav Lörinc Mgr. Ladislav Lörinc Košice II nezávislý kandidát podpredseda Košického samosprávneho kraja
Ing. Roman Matoušek Ing. Roman Matoušek Košice II nezávislý kandidát člen finančnej komisie, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
MUDr. Ján Mihalečko MUDr. Ján Mihalečko Michalovce nezávislý kandidát člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
doc. MVDr. Ladislav Molnár, PhD. doc. MVDr. Ladislav Molnár, PhD. Košice - okolie SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny člen komisie regionálneho rozvoja, člen komisie územného plánovania a životného prostredia, člen kultúrnej komisie, člen zdravotnej komisie
György Nagy György Nagy Rožňava SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen kultúrnej komisie, člen školskej komisie
JUDr. Peter Pandy, LL. M. JUDr. Peter Pandy, LL. M. Trebišov SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny predseda komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen dopravnej komisie, člen sociálnej komisie - od 27.02.2023
Ing. Karol Pataky Ing. Karol Pataky Trebišov SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny podpredseda Košického samosprávneho kraja, člen mandátovej komisie
Ing. Igor Petrik Ing. Igor Petrik Gelnica nezávislý kandidát predseda dopravnej komisie, člen komisie regionálneho rozvoja, člen kultúrnej komisie
PaedDr. Peter Petrikán, PhD. PaedDr. Peter Petrikán, PhD. Michalovce nezávislý kandidát člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen školskej komisie
Ing. Igor Petrovčik Ing. Igor Petrovčik Košice I STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI člen finančnej komisie, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen kultúrnej komisie, člen zdravotnej komisie - od 19. 12. 2022
Ing. Jaroslav Polaček Ing. Jaroslav Polaček Košice I nezávislý kandidát člen finančnej komisie, člen komisie k hospodáreniu s majetkom, člen zdravotnej komisie - od 19. 12. 2022
Michal Rečka Michal Rečka Košice - okolie SMER - sociálna demokracia, SME RODINA člen dopravnej komisie, člen finančnej komisie, člen komisie regionálneho rozvoja
Ing. Iveta Rušinová Ing. Iveta Rušinová Spišská Nová Ves nezávislý kandidát členka dopravnej komisie, členka komisie k hospodáreniu s majetkom, členka komisie regionálneho rozvoja, členka komisie územného plánovania a životného prostredia  - od 19. 12. 2022
RNDr. Ladislav Ruttkay RNDr. Ladislav Ruttkay Spišská Nová Ves Kresťanskodemokratické hnutie člen finančnej komisie, člen školskej komisie
Gejza Sačko Gejza Sačko Trebišov SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny člen finančnej komisie, člen komisie k hospodáreniu s majetkom, člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky  - od 19. 12. 2022
PhDr. Róbert Schwarcz PhDr. Róbert Schwarcz Košice IV nezávislý kandidát člen kultúrnej komisie, člen mandátovej komisie, člen školskej komisie
Mgr. Martin Seman Mgr. Martin Seman Košice IV nezávislý kandidát člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen sociálnej komisie, člen školskej komisie
Mgr. Zuzana Slivenská Mgr. Zuzana Slivenská Košice I nezávislý kandidát členka dopravnej komisie, členka komisie územného plánovania a životného prostredia
RNDr. Martin Smrčo RNDr. Martin Smrčo Košice - okolie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, NOVA člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, člen komisie regionálneho rozvoja, člen komisie územného plánovania a životného prostredia
JUDr. Tímea Sotáková JUDr. Tímea Sotáková Michalovce HLAS - sociálna demokracia predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, členka komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, členka komisie regionálneho rozvoja, členka komisie územného plánovania a životného prostredia  - od 19. 12. 2022
Ing. Dušan Tomaško, MBA Ing. Dušan Tomaško, MBA Gelnica nezávislý kandidát podpredseda Košického samosprávneho kraja
MUDr. Jozef Valiska MUDr. Jozef Valiska Michalovce SMER - sociálna demokracia, SME RODINA člen sociálnej komisie, člen zdravotnej komisie
PhDr. Ján Volný, PhD. PhDr. Ján Volný, PhD. Spišská Nová Ves SMER - sociálna demokracia, SME RODINA predseda mandátovej komisie, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen školskej komisie, člen kultúrnej komisie - od 19. 12. 2022
Mgr. Marcel Vrchota Mgr. Marcel Vrchota Košice II Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, DOBRÁ VOĽBA a umiernení predseda komisie k hospodáreniu s majetkom, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Ing. Jozef Želinský Ing. Jozef Želinský Trebišov SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny predseda sociálnej komisie, člen dopravnej komisie, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mária Rogozinská
Vytvorené: 30.11.2022 13:38
Upravené: 20.03.2023 15:55