6. volebné obdobie

Galéria poslancov

Poslanci Zastupiteľstva KSK za 6. volebné obdobie (2022 - 2026)
Foto Meno Volebný obvod Kandidoval(a) za Funkcia
  Iveta Adamčíková Košice II nezávislý kandidát členka komisie k hospodáreniu s majetkom, členka komisie regionálneho rozvoja, členka sociálnej komisie
  Adnan Akram Spišská Nová Ves SPOLU - občianska demokracia, Demokratická strana, ŠANCA, ODS - Občianski demokrati Slovenska člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
  Mgr. Jozef Andrejčák, PhD. Košice III STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI člen komisie k hospodáreniu s majetkom, člen zdravotnej komisie
  Mgr. Imrich Bakši Košice - okolie Kresťanskodemokratické hnutie člen dopravnej komisie, člen zdravotnej komisie
  doc. RNDr. Mgr. Daniela Barkasi, PhD. Michalovce SMER - sociálna demokracia, SME RODINA členka sociálnej komisie, členka školskej komisie
  Ing. Pavol Bečarik Spišská Nová Ves Slovenská národná strana člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen dopravnej komisie, člen kultúrnej komisie
  Beáta Beke Rožňava SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny členka finančnej komisie, členka komisie k hospodáreniu s majetkom, členka sociálnej komisie
  Mgr. art Ľubica Blaškovičová Košice I Občianska konzervatívna strana členka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, členka školskej komisie, členka kultúrnej komisie
  JUDr. Ing. Slavomír Borovský Košice - okolie nezávislý kandidát člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen komisie regionálneho rozvoja
  Pavol Burdiga Rožňava SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny predseda kultúrnej komisie, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen dopravnej komisie
  PhDr. Marek Čižmár Trebišov nezávislý kandidát predseda školskej komisie, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen dopravnej komisie
  PaedDr. Dávid Demečko, PhD. Spišská Nová Ves HLAS - sociálna demokracia člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
  Michal Domik Rožňava nezávislý kandidát člen finančnej komisie, člen komisie regionálneho rozvoja
  Ing. Viktor Dulina Košice - okolie Kresťanskodemokratické hnutie člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen dopravnej komisie, člen komisie regionálneho rozvoja
  MVDr. Štefan Džurina Sobrance Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, DOBRÁ VOĽBA a umiernení člen komisie územného plánovania a životného prostredia, člen školskej komisie
  Csaba Furik Trebišov SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny člen školskej komisie, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
  Mgr. Adrianna Gergely Papp Košice - okolie SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny predsedníčka komisie regionálneho rozvoja, členka dopravnej komisie, členka finančnej komisie, členka komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, členka komisie územného plánovania a životného prostredia
  MUDr. Dušan Goda Michalovce nezávislý kandidát člen sociálnej komisie, člen zdravotnej komisie
  Mgr. Lucia Gurbáľová Košice II Kresťanskodemokratické hnutie predsedníčka komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, členka školskej komisie
  MUDr. Marián Hojstrič Spišská Nová Ves nezávislý kandidát predseda zdravotnej komisie, člen komisie k hospodáreniu s majetkom, člen školskej komisie
  Mgr. Martin Hrunka Sobrance nezávislý kandidát člen finančnej komisie, člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, člen kultúrnej komisie
  Mgr. Ing. Miloš Ihnát Košice I nezávislý kandidát člen dopravnej komisie, člen komisie regionálneho rozvoja, člen komisie územného plánovania a životného prostredia
  Ján Juhász, MBA Trebišov SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny člen dopravnej komisie, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
  PaedDr. Jana Kallová Košice - okolie nezávislý kandidát členka finančnej komisie, členka komisie regionálneho rozvoja, členka sociálnej komisie
  Mgr. Milan Kaplan Michalovce Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, DOBRÁ VOĽBA a umiernení člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen školskej komisie
  Ing. Miloslav Klíma Košice IV nezávislý kandidát člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
  Ing. Ján Kokarda Košice - okolie nezávislý kandidát člen finančnej komisie, člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, člen sociálnej komisie
  József Kopasz Trebišov SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen kultúrnej komisie
  Ing. Mgr. Lenka Kovačevičová Košice IV STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI predsedníčka finančnej komisie, členka komisie k hospodáreniu s majetkom, členka zdravotnej komisie
  MUDr. Štefan Kvak Michalovce SMER - sociálna demokracia, SME RODINA člen dopravnej komisie, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen zdravotnej komisie
  Ing. Štefan Laský Košice II nezávislý kandidát člen finančnej komisie, člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, člen komisie regionálneho rozvoja
  Ing. Milan Lesňák Košice III OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, NOVA predseda komisie územného plánovania a životného prostredia, člen finančnej komisie, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen komisie regionálneho rozvoja
  Mgr. Ladislav Lörinc Košice II nezávislý kandidát podpredseda Košického samosprávneho kraja
  Ing. Roman Matoušek Košice II nezávislý kandidát člen finančnej komisie, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
  MUDr. Ján Mihalečko Michalovce nezávislý kandidát člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
  doc. MVDr. Ladislav Molnár, PhD. Košice - okolie SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny člen komisie regionálneho rozvoja, člen komisie územného plánovania a životného prostredia, člen kultúrnej komisie, člen zdravotnej komisie
  György Nagy Rožňava SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen kultúrnej komisie, člen školskej komisie
  JUDr. Peter Pandy, LL. M. Trebišov SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny predseda komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen dopravnej komisie
  Ing. Karol Pataky Trebišov SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny podpredseda Košického samosprávneho kraja, člen mandátovej komisie
  Ing. Igor Petrik Gelnica nezávislý kandidát predseda dopravnej komisie, člen komisie regionálneho rozvoja, člen kultúrnej komisie
  PaedDr. Peter Petrikán, PhD. Michalovce nezávislý kandidát člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen školskej komisie
  Ing. Igor Petrovčik Košice I STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI člen finančnej komisie, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen kultúrnej komisie, člen zdravotnej komisie
  Ing. Jaroslav Polaček Košice I nezávislý kandidát člen finančnej komisie, člen komisie k hospodáreniu s majetkom, člen zdravotnej komisie
  Michal Rečka Košice - okolie SMER - sociálna demokracia, SME RODINA člen dopravnej komisie, člen finančnej komisie, člen komisie regionálneho rozvoja
  Ing. Iveta Rušinová Spišská Nová Ves nezávislý kandidát členka dopravnej komisie, členka komisie k hospodáreniu s majetkom, členka komisie regionálneho rozvoja, členka komisie územného plánovania a životného prostredia
  RNDr. Ladislav Ruttkay Spišská Nová Ves Kresťanskodemokratické hnutie člen finančnej komisie, člen školskej komisie
  Gejza Sačko Trebišov SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny člen finančnej komisie, člen komisie k hospodáreniu s majetkom, člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
  PhDr. Róbert Schwarcz Košice IV nezávislý kandidát člen kultúrnej komisie, člen mandátovej komisie, člen školskej komisie
  Mgr. Martin Seman Košice IV nezávislý kandidát člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen sociálnej komisie, člen školskej komisie
  Mgr. Zuzana Slivenská Košice I nezávislý kandidát členka dopravnej komisie, členka komisie územného plánovania a životného prostredia
  RNDr. Martin Smrčo Košice - okolie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, NOVA člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, člen komisie regionálneho rozvoja, člen komisie územného plánovania a životného prostredia
  JUDr. Tímea Sotáková Michalovce HLAS - sociálna demokracia predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, členka komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, členka komisie regionálneho rozvoja, členka komisie územného plánovania a životného prostredia
  Ing. Dušan Tomaško, MBA Gelnica nezávislý kandidát podpredseda Košického samosprávneho kraja
  MUDr. Jozef Valiska Michalovce SMER - sociálna demokracia, SME RODINA člen sociálnej komisie, člen zdravotnej komisie
  PhDr. Ján Volný, PhD. Spišská Nová Ves SMER - sociálna demokracia, SME RODINA predseda mandátovej komisie, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen kultúrnej komisie, člen školskej komisie
  Mgr. Marcel Vrchota Košice II Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, DOBRÁ VOĽBA a umiernení predseda komisie k hospodáreniu s majetkom, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
  Ing. Jozef Želinský Trebišov SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny predseda sociálnej komisie, člen dopravnej komisie, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mária Rogozinská
Vytvorené: 30.11.2022 13:38
Upravené: 11.01.2023 11:26