3. volebné obdobie

Poslanci Zastupiteľstva KSK za 3. volebné obdobie (2009 - 2013)
Meno Volebný obvod Kandidoval(a) za Funkcia
Mgr. Jozef Andrejčák Košice III SMER-SD Člen komisie regionálneho rozvoja a kultúrnej komisie
MUDr. Eva Antónyová Košice III nezávislá Členka zdravotnej komisie
Ing. Ján Babič Rožňava SMER-SD Člen dopravnej a sociálnej komisie
Viliam Bačo Košice okolie SMER-SD Člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Ing. Štefan Bašták Rožňava SMER-SD Člen komisie regionálneho rozvoja a komisie územného plánovania a životného prostredia
RNDr. Rudolf Bauer, PhD. Košice II SDKÚ–DS, KDS, OKS, DS Člen komisie regionálneho rozvoja a komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
Ing. Pavol Bečarik Spišská Nová Ves nezávislý Člen finančnej komisie a komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
RSDr. Juraj Beňa Spišská Nová Ves SMER-SD Člen sociálnej komisie a komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Mgr. art. Ľubica Blaškovičová Košice I nezávislá Členka kultúrnej komisie
JUDr. Marta Budišová Košice II SMER-SD Členka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a komisie územného plánovania a životného prostredia
Ing. Jozef Burian Košice I SMER-SD Predseda finančnej komisie
Ing. Antonín Cicoň Gelnica SMER-SD Člen školskej komisie
Štefan Duč Trebišov nezávislý Člen sociálnej komisie a komisie k hospodáreniu s majetkom
Ing. Emil Ďurovčík Michalovce SMER-SD Podpredseda Košického samosprávneho kraja a člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, komisie k hospodáreniu s majetkom a finančnej komisie
MVDr. Štefan Džurina Sobrance ĽS-HZDS, SZS Člen komisie k hospodáreniu s majetkom a komisie územného plánovania a životného prostredia
Mgr. Valéria Eľková Michalovce ĽS-HZDS, SZS Členka finančnej komisie a komisie územného plánovania a životného prostredia
MUDr. František Farkaš Michalovce nezávislý Člen zdravotnej komisie
Ing. Boris Farkašovský Košice IV SMER-SD Člen finančnej komisie a komisie k hospodáreniu s majetkom KSK
Csaba Furik Trebišov SMK-MKP Predseda komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Mgr. Milan Géci Košice IV SMER-SD Predseda kultúrnej komisie a člen školskej komisie
Mgr. Lea Grečková Spišská Nová Ves SMER-SD Predsedníčka dopravnej komisie a členka mandátovej komisie
MUDr. Mária Grüllingová Košice II SMER-SD Predsedníčka zdravotnej komisie
Ing. Alfonz Halenár Košice II nezávislý Člen školskej komisie
JUDr. Jaroslav Hlinka Košice IV nezávislý Predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a člen finančnej komisie
MUDr. Marián Hojstrič Spišská Nová Ves SDKÚ-DS, KDS, OKS, DS Člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a sociálnej komisie
Karol Horník Rožňava SMER-SD Predseda komisie pre cirkevné a spoločenské otázky a člen kultúrnej a školskej komisie
MVDr. Ivan Hrdlík Trebišov nezávislý Člen komisie regionálneho rozvoja a dopravnej komisie
MVDr. Anna Jenčová Košice IV ĽS-HZDS, SZS Predsedníčka sociálnej komisie a členka komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
Ing. Ján Kokarda Košice okolie nezávislý Člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky a sociálnej komisie
JUDr. Michal Komara, PhD. Spišská Nová Ves nezávislý Člen mandátovej komisie a komisie k hospodáreniu s majetkom
JUDr. Ing. Jozef Konkoly Košice okolie SMER-SD Predseda komisie regionálneho rozvoja a člen komisie cestovného ruchu a  cezhraničnej spolupráce
József Kopasz Trebišov SMK-MKP Člen kultúrnej komisie
Ing. Ladislav Lazár Košice I SMER-SD Člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
MUDr. Jozef Makohus Michalovce SMER-SD Člen zdravotnej a mandátovej komisie
MUDr. Alžbeta Mátéová Trebišov nezávislá Členka zdravotnej komisie
MUDr. Ján Mihalečko Michalovce nezávislý Člen zdravotnej komisie
Gejza Milko Rožňava ĽS-HZDS, SZS Člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a dopravnej komisie
Mgr. Jana Mondiková Trebišov SMER-SD Členka komisie regionálneho rozvoja a sociálnej komisie
Ing. Kamil Műnnich, PhD. Gelnica SF, SOS, HZD Člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, komisie regionálneho rozvoja a komisie k hospodáreniu s majetkom
PhDr. Pavol Mutafov Košice II SMER-SD Člen školskej komisie a komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
MUDr. Viliam Novotný Košice II SDKÚ–DS, KDS, OKS, DS Člen zdravotnej komisie
Ing. Martin Pado Michalovce SDKÚ–DS, KDS, OKS, DS Predseda komisie k hospodáreniu s majetkom do 26.8.2013
Ing. František Petro Košice okolie SMER-SD Člen komisie regionálneho rozvoja a komisie Územného plánovania a životného prostredia
Ing. Milan Rabatin Košice okolie SDKÚ–DS, KDS, OKS, DS Člen dopravnej komisie
Michal Rečka Košice okolie SMER-SD Člen dopravnej komisie, finančnej komisie a komisie regionálneho rozvoja
PhDr. Ľubica Rošková Michalovce SMER-SD Členka komisie pre cirkevné a spoločenské otázky a sociálnej komisie
Gejza Sačko Trebišov SMK-MKP Predseda komisie územného plánovania a životného prostredia
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. Spišská Nová Ves SMER-SD Predseda mandátovej komisie, člen dopravnej komisie a školskej komisie
MUDr. Juraj Sobek Trebišov SMER-SD Člen finančnej komisie a zdravotnej komisie
Ing. Štefan Staško Sobrance SF, SOS, HZD Člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce a školskej komisie
Ing. Tomáš Suchý Košice okolie SDKÚ-DS, KDS, OKS, DS Člen mandátovej komisie a komisie územného plánovania a životného prostredia
Ing. Ján Süli Košice I SDKÚ-DS, KDS, OKS, DS Člen finančnej komisie a komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Ing. Ján Szöllös Rožňava SMK-MKP Podpredseda Košického samosprávneho kraja a člen komisie k hospodáreniu s majetkom a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Ing. Ľubomír Šimko Košice okolie nezávislý Člen kultúrnej komisie a komisie územného plánovania a životného prostredia
MUDr. Marek Vargovčák Košice I SDKÚ-DS, KDS, OKS, DS Člen kultúrnej a školskej komisie
PhDr. Ján Volný, PhD. Spišská Nová Ves SMER-SD Člen kultúrnej a školskej komisie
Viliam Záhorčák Michalovce SMER-SD Predseda školskej komisie a člen dopravnej komisie

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mária Rogozinská
Vytvorené: 11.12.2013 17:13
Upravené: 28.09.2018 08:53