3. volebné obdobie

Galéria poslancov

Poslanci KSK za 3. volebné obdobie (2009 - 2013)
Foto Meno Volebný obvod Kandidoval(a) za Funkcia
Mgr. Jozef Andrejčák Mgr. Jozef Andrejčák Košice III SMER-SD Člen komisie regionálneho rozvoja a kultúrnej komisie
MUDr. Eva Antónyová MUDr. Eva Antónyová Košice III nezávislá Členka zdravotnej komisie
Ing. Ján Babič Ing. Ján Babič Rožňava SMER-SD Člen dopravnej a sociálnej komisie
Viliam Bačo Viliam Bačo Košice okolie SMER-SD Člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Ing. Štefan Bašták Ing. Štefan Bašták Rožňava SMER-SD Člen komisie regionálneho rozvoja a komisie územného plánovania a životného prostredia
RNDr. Rudolf Bauer, PhD. RNDr. Rudolf Bauer, PhD. Košice II SDKÚ–DS, KDS, OKS, DS Člen komisie regionálneho rozvoja a komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
Ing. Pavol Bečarik Ing. Pavol Bečarik Spišská Nová Ves nezávislý Člen finančnej komisie a komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
RSDr. Juraj Beňa RSDr. Juraj Beňa Spišská Nová Ves SMER-SD Člen sociálnej komisie a komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Mgr. Art. Ľubica Blaškovičová Mgr. art. Ľubica Blaškovičová Košice I nezávislá Členka kultúrnej komisie
JUDr. Marta Budišová JUDr. Marta Budišová Košice II SMER-SD Členka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a komisie územného plánovania a životného prostredia
Ing. Jozef Burian Ing. Jozef Burian Košice I SMER-SD Predseda finančnej komisie
Ing. Antonín Cicoň Ing. Antonín Cicoň Gelnica SMER-SD Člen školskej komisie
Štefan Duč Štefan Duč Trebišov nezávislý Člen sociálnej komisie a komisie k hospodáreniu s majetkom
Ing. Emil Ďurovčík Ing. Emil Ďurovčík Michalovce SMER-SD Podpredseda Košického samosprávneho kraja a člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, komisie k hospodáreniu s majetkom a finančnej komisie
MVDr. Štefan Džurina MVDr. Štefan Džurina Sobrance ĽS-HZDS, SZS Člen komisie k hospodáreniu s majetkom a komisie územného plánovania a životného prostredia
Bc. Valéria Eľková Mgr. Valéria Eľková Michalovce ĽS-HZDS, SZS Členka finančnej komisie a komisie územného plánovania a životného prostredia
MUDr. František Farkaš MUDr. František Farkaš Michalovce nezávislý Člen zdravotnej komisie
Ing. Boris Farkašovský Ing. Boris Farkašovský Košice IV SMER-SD Člen finančnej komisie a komisie k hospodáreniu s majetkom KSK
Csaba Furik Csaba Furik Trebišov SMK-MKP Predseda komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Mgr. Milan Géci Mgr. Milan Géci Košice IV SMER-SD Predseda kultúrnej komisie a člen školskej komisie
Mgr. Lea Grečková Mgr. Lea Grečková Spišská Nová Ves SMER-SD Predsedníčka dopravnej komisie a členka mandátovej komisie
MUDr. Mária Grüllingová MUDr. Mária Grüllingová Košice II SMER-SD Predsedníčka zdravotnej komisie
Ing. Alfonz Halenár Ing. Alfonz Halenár Košice II nezávislý Člen školskej komisie
JUDr. Jaroslav Hlinka JUDr. Jaroslav Hlinka Košice IV nezávislý Predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a člen finančnej komisie
MUDr. Marián Hojstrič MUDr. Marián Hojstrič Spišská Nová Ves SDKÚ-DS, KDS, OKS, DS Člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a sociálnej komisie
Karol Horník Karol Horník Rožňava SMER-SD Predseda komisie pre cirkevné a spoločenské otázky a člen kultúrnej a školskej komisie
MVDr. Ivan Hrdlík MVDr. Ivan Hrdlík Trebišov nezávislý Člen komisie regionálneho rozvoja a dopravnej komisie
MVDr. Anna Jenčová MVDr. Anna Jenčová Košice IV ĽS-HZDS, SZS Predsedníčka sociálnej komisie a členka komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
Ing. Ján Kokarda Ing. Ján Kokarda Košice okolie nezávislý Člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky a sociálnej komisie
JUDr. Michal Komara, PhD. JUDr. Michal Komara, PhD. Spišská Nová Ves nezávislý Člen mandátovej komisie a komisie k hospodáreniu s majetkom
JUDr. Ing. Jozef Konkoly JUDr. Ing. Jozef Konkoly Košice okolie SMER-SD Predseda komisie regionálneho rozvoja a člen komisie cestovného ruchu a  cezhraničnej spolupráce
József Kopasz József Kopasz Trebišov SMK-MKP Člen kultúrnej komisie
Ing. Ladislav Lazár Ing. Ladislav Lazár Košice I SMER-SD Člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
MUDr. Jozef Makohus MUDr. Jozef Makohus Michalovce SMER-SD Člen zdravotnej a mandátovej komisie
MUDr. Alžbeta Mátéová MUDr. Alžbeta Mátéová Trebišov nezávislá Členka zdravotnej komisie
MUDr. Ján Mihalečko MUDr. Ján Mihalečko Michalovce nezávislý Člen zdravotnej komisie
Gejza Milko Gejza Milko Rožňava ĽS-HZDS, SZS Člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a dopravnej komisie
Mgr. Jana Mondiková Trebišov SMER-SD Členka komisie regionálneho rozvoja a sociálnej komisie
Ing. Kamil Műnnich, PhD. Ing. Kamil Műnnich, PhD. Gelnica SF, SOS, HZD Člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, komisie regionálneho rozvoja a komisie k hospodáreniu s majetkom
PhDr. Pavol Mutafov PhDr. Pavol Mutafov Košice II SMER-SD Člen školskej komisie a komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
MUDr. Viliam Novotný MUDr. Viliam Novotný Košice II SDKÚ–DS, KDS, OKS, DS Člen zdravotnej komisie
Ing. Martin Pado Ing. Martin Pado Michalovce SDKÚ–DS, KDS, OKS, DS Predseda komisie k hospodáreniu s majetkom do 26.8.2013
Bc. František Petro Ing. František Petro Košice okolie SMER-SD Člen komisie regionálneho rozvoja a komisie Územného plánovania a životného prostredia
Ing. Milan Rabatin Ing. Milan Rabatin Košice okolie SDKÚ–DS, KDS, OKS, DS Člen dopravnej komisie
Michal Rečka Michal Rečka Košice okolie SMER-SD Člen dopravnej komisie, finančnej komisie a komisie regionálneho rozvoja
PhDr. Ľubica Rošková PhDr. Ľubica Rošková Michalovce SMER-SD Členka komisie pre cirkevné a spoločenské otázky a sociálnej komisie
Gejza Sačko Gejza Sačko Trebišov SMK-MKP Predseda komisie územného plánovania a životného prostredia
PhDr. Miroslav Semeš, PhD. PhDr. Miroslav Semeš, PhD. Spišská Nová Ves SMER-SD Predseda mandátovej komisie, člen dopravnej komisie a školskej komisie
MUDr. Juraj Sobek MUDr. Juraj Sobek Trebišov SMER-SD Člen finančnej komisie a zdravotnej komisie
Ing. Štefan Staško Ing. Štefan Staško Sobrance SF, SOS, HZD Člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce a školskej komisie
Ing. Tomáš Suchý Ing. Tomáš Suchý Košice okolie SDKÚ-DS, KDS, OKS, DS Člen mandátovej komisie a komisie územného plánovania a životného prostredia
Ing. Ján Süli Ing. Ján Süli Košice I SDKÚ-DS, KDS, OKS, DS Člen finančnej komisie a komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Ing. Ján Szöllös Ing. Ján Szöllös Rožňava SMK-MKP Podpredseda Košického samosprávneho kraja a člen komisie k hospodáreniu s majetkom a komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Ing. Ľubomír Šimko Ing. Ľubomír Šimko Košice okolie nezávislý Člen kultúrnej komisie a komisie územného plánovania a životného prostredia
MUDr. Marek Vargovčák MUDr. Marek Vargovčák Košice I SDKÚ-DS, KDS, OKS, DS Člen kultúrnej a školskej komisie
PhDr. Ján Volný, PhD. PhDr. Ján Volný, PhD. Spišská Nová Ves SMER-SD Člen kultúrnej a školskej komisie
Viliam Záhorčák Viliam Záhorčák Michalovce SMER-SD Predseda školskej komisie a člen dopravnej komisie

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 11.12.2013 17:13
Upravené: 09.01.2014 16:07