Ing. Kamil Műnnich, PhD.

Volebný okres: Gelnica
Kandidoval za: SF, SOS, HZD
vek: 32 r. (údaje o veku a zamestnaní platia pre dátum volieb - 14.11.2009)
zamestnanie: banský inžinier
bydlisko: Švedlár

Členstvo v komisiách:


Komisia regionálneho rozvoja - člen

 • Na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
 • Regionálneho rozvoja
 • K hospodáreniu s majetkom


  Komisia k hospodáreniu s majetkom - člen

   

   

   

   

  • r. 2010 – zasadala 6x – účasť 33,33 % (2x sa zúčastnil)
  • r. 2011 – zasadala 6x – účasť 100 %
  • r. 2012 – zasadala 6x – účasť 100 %
  • r. 2013 – zasadala 5x – účasť 80%      (4x sa zúčastnil)
   • r. 2010 – zasadala 6x – účasť 66,66 % (4x sa zúčastnil)
   • r. 2011 – zasadala 7x – účasť 71,42 % (5x sa zúčastnil)
   • r. 2012 – zasadala 6x – účasť 83,33 % (5x sa zúčastnil)
   • r. 2013 – zasadala 6x – účasť 50 %     (3x sa zúčastnil)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 02.01.2014 13:54
Upravené: 13.06.2018 15:10

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001