4. volebné obdobie

Poslanci Zastupiteľstva KSK za 4. volebné obdobie (2013 - 2017)
Meno Volebný obvod Kandidoval(a) za Funkcia
Mgr. Jozef Andrejčák Košice III SMER-SD člen komisie k hospodáreniu s majetkom, kultúrnej komisie, komisie regionálneho rozvoja
MUDr. Eva Antónyová Košice III nezávislá členka mandátovej komisie, sociálnej komisie, zdravotnej komisie
Ing. Ján Babič Rožňava SMER-SD člen sociálnej komisie, dopravnej komisie
Ing. Štefan Bašták Rožňava SMER-SD člen komisie k hospodáreniu s majetkom, komisie regionálneho rozvoja, komisie územného plánovania a životného prostredia
RNDr. Rudolf Bauer, PhD. Košice II KDS 7.12.2015 sa vzdal mandátu poslanca Zastupiteľstva KSK, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, komisie regionálneho rozvoja
Ing. Pavol Bečarik Spišská Nová Ves nezávislý člen finančnej komisie, dopravnej komisie, komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
MVDr. Július Beluscsák Košice okolie KDH, MOST-HÍD, SDKÚ-DS člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Mgr. art. Ľubica Blaškovičová Košice I nezávislá členka komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, kultúrnej komisie
Bc. Ing. Janka Brziaková Spišská Nová Ves SMER-SD predsedníčka mandátovej komisie, členka sociálnej komisie
Pavol Burdiga Rožňava KDH, MOST-HÍD, SDKÚ-DS člen dopravnej komisie, komisie regionálneho rozvoja, komisie územného plánovania a životného prostredia
Ing. Jozef Burian Košice I SMER-SD predseda finančnej komisie
PhDr. Jana Cibereová Michalovce SMER-SD členka kultúrnej komisie, komisie územného plánovania a životného prostredia
PhDr. Marek Čižmár Trebišov nezávislý člen mandátovej komisie, komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, školskej komisie
Bc. Štefan Duč Trebišov nezávislý člen komisie k hospodáreniu s majetkom
Ing. Emil Ďurovčík Michalovce SMER-SD podpredseda Košického samosprávneho kraja, člen komisie k hospodáreniu s majetkom, finančnej komisie
MUDr. František Farkaš Michalovce SMER-SD člen zdravotnej komisie, komisie územného plánovania a životného prostredia
MVDr. Jozef Figeľ Košice I KDH, MOST-HÍD, SDKÚ-DS člen komisie územného plánovania a životného prostredia
Csaba Furik Trebišov SMK-MKP člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, školskej komisie, komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
MUDr. Mária Grüllingová Košice II SMER-SD predsedníčka zdravotnej komisie
Ing. Alfonz Halenár Košice II nezávislý člen mandátovej komisie, komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
JUDr. Jaroslav Hlinka Košice IV SMER-SD predseda komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen sociálnej komisie, školskej komisie
MUDr. Marián Hojstrič Spišská Nová Ves KDH, MOST-HÍD, SDKÚ-DS predseda komisie k hospodáreniu s majetkom, člen zdravotnej komisie
Karol Horník Rožňava SMER-SD člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, kultúrnej komisie, školskej komisie
Ing. Jozef Horváth Trebišov SMER-SD člen dopravnej komisie, komisie územného plánovania a životného prostredia
Ing. László Iván Košice okolie SMK-MKP predseda dopravnej komisie, člen finančnej komisie, komisie regionálneho rozvoja
Ing. Ján Jakubov Košice II SMER-SD člen komisie regionálneho rozvoja, nastúpil ako náhradník za RNDr. Bauera, PhD., ktorý sa vzdal mandátu poslanca Zastupiteľstva KSK
Mgr. Rastislav Javorský Spišská Nová Ves KDH, MOST-HÍD, SDKÚ-DS člen dopravnej komisie
MVDr. Anna Jenčová Košice IV SMER-SD členka komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, sociálnej komisie, školskej komisie
MUDr. Igor Jutka, MPH Košice II KDH, MOST-HÍD, SDKÚ-DS člen sociálnej komisie
Ing. Iveta Kijevská Košice II KDH, MOST-HÍD, SDKÚ-DS členka komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, kultúrnej komisie
Ing. Ján Kokarda Košice okolie nezávislý člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, finančnej komisie, sociálnej komisie
JUDr. Michal Komara, PhD. Spišská Nová Ves nezávislý člen mandátovej komisie, komisie k hospodáreniu s majetkom, školskej komisie
JUDr. Ing. Jozef Konkoly Košice okolie SMER-SD predseda komisie regionálneho rozvoja, člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Ing. László Köteles Košice okolie SMK-MKP predseda komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, kultúrnej komisie
MUDr. Renáta Lenártová, PhD. Košice IV SMER-SD predsedníčka kultúrnej komisie, členka komisie pre cirkevné a spoločenské otázky
MVDr. Boleslav Lešo, PhD. Sobrance SMER-SD člen zdravotnej komisie, komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, komisie územného plánovania a životného prostredia
MUDr. Jozef Makohus Michalovce SMER-SD člen zdravotnej komisie, školskej komisie
MUDr. Ján Mihalečko Michalovce SMER-SD člen sociálnej komisie, zdravotnej komisie
Mgr. Jana Mondiková Trebišov SMER-SD predsedníčka sociálnej komisie, členka školskej komisie, komisie regionálneho rozvoja
Ing. Kamil Műnnich, PhD. Gelnica nezávislý člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, komisie k hospodáreniu s majetkom, komisie regionálneho rozvoja
Juraj Nagy Rožňava nezávislý člen kultúrnej komisie, komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
MUDr. Ján Paľovčík Michalovce KDH, MOST-HÍD, SDKÚ-DS člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, sociálnej komisie
Ing. Igor Petrik Gelnica nezávislý člen kultúrnej komisie, školskej komisie, komisie územného plánovania a životného prostredia
Ing. Štefan Petrík Košice okolie KDH, MOST-HÍD, SDKÚ-DS člen komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Ing. Róbert Puci Trebišov SMER-SD člen finančnej komisie, komisie regionálneho rozvoja
Michal Rečka Košice okolie SMER-SD člen finančnej komisie, dopravnej komisie, komisie regionálneho rozvoja
PhDr. Ľubica Rošková Michalovce SMER-SD členka komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, školskej komisie
Daniel Rusnák Košice II KDH, MOST-HÍD, SDKÚ-DS člen školskej komisie
Ing. Iveta Rušinová Spišská Nová Ves SMER-SD členka finančnej komisie, dopravnej komisie, komisie regionálneho rozvoja
Gejza Sačko Trebišov KDH, MOST-HÍD, SDKÚ-DS predseda komisie územného plánovania a životného prostredia, člen školskej komisie
Ing. Vladimír Saxa Košice IV KDH, MOST-HÍD, SDKÚ-DS predseda komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, člen sociálnej komisie
MUDr. Juraj Sobek Trebišov SMER-SD člen sociálnej komisie (do 07. 12. 2015), zdravotnej komisie, komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Ing. Štefan Staško Sobrance SMER-SD člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, školskej komisie, komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
Ing. Rastislav Trnka Košice I KDH, MOST-HÍD, SDKÚ-DS člen finančnej komisie
MUDr. Marek Vargovčák Košice I KDH, MOST-HÍD, SDKÚ-DS člen zdravotnej komisie
PhDr. Stanislav Vospálek Spišská Nová Ves KDH, MOST-HÍD, SDKÚ-DS člen komisie pre cirkevné a spoločenské otázky, sociálnej komisie, dopravnej komisie
Viliam Zahorčák Michalovce SMER-SD predseda školskej komisie, člen dopravnej komisie
Ing. István Zachariaš Košice okolie SMK-MKP podpredseda Košického samosprávneho kraja, člen komisie k hospodáreniu s majetkom, komisie regionálneho rozvoja, komisie územného plánovania a životného prostredia

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mária Rogozinská
Vytvorené: 10.11.2013 06:00
Upravené: 28.09.2018 08:52