Ing. Kamil Műnnich, PhD.

Volebný obvod: Gelnica
kandidoval za: nezávislý kandidát
vek: 36 r. (údaje o veku a zamestnaní platia pre dátum volieb - 9. 11. 2013)
zamestnanie: projektový manažér
bydlisko: Švedlár
e-mail: kamilmunnich@gmail.com

Členstvo v komisiách:

Komisia k hospodáreniu s majetkom - člen

  • r. 2014 - zasadala 8x - účasť  75 %        (6x sa zúčastnil) 
  • r. 2015 - zasadala 8x - účasť  87,50 %    (7x sa zúčastnil)
  • r. 2016 - zasadala 7x - účasť  71,42 %    (5x sa zúčastnil)
  • r. 2017 - zasadala 5x - účasť  60 %        (3x sa zúčastnil)

 

Komisia regionálneho rozvoja - člen

  • r. 2014 - zasadala 6x - účasť  83,33 %    (5x sa zúčastnil)
  • r. 2015 - zasadala 6x - účasť  83,33 %    (5x sa zúčastnil)
  • r. 2016 - zasadala 6x - účasť 100 %
  • r. 2017 - zasadala 5x - účasť  40 %        (2x sa zúčastnil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.01.2014 09:25
Upravené: 14.06.2018 14:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001