Ing. Jaroslav Polaček

Volebný obvod: Košice I
kandidoval za: nezávislý kandidátIng. Jaroslav Polaček
vek: 40 r. (údaje o veku a zamestnaní platia pre dátum volieb - 4. 11. 2017)
zamestnanie: poslanec mesta Košice, poradca pre samosprávu v odpadovom hospodárstve
bydlisko: Košice
telefón: 055/6419 112
email: sekretariatprimatora@kosice.sk

Členstvo v komisiách:

Finančná komisia - člen

  • r. 2018 - zasadala 5x - účasť 100 % 
  • r. 2019 - zasadala 4x - účasť  75 %    (3x sa zúčastnil)

 

Komisia územného plánovania a životného prostredia - člen

  • r. 2018 - zasadala 5x - účasť 60 %      (3x sa zúčastnil)
  • r. 2019 - zasadala 4x - účasť 50 %      (2x sa zúčastnil)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Miroslava Segedová
Vytvorené: 20.02.2018 09:13
Upravené: 15.08.2019 11:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy