Archív materiálov na pripomienkovanie

Tieto materiály už nie je možné pripomienkovať

26.11.2021

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 18/2012

       
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov.
 
06.04.2021

Návrh VZN o Významných a Župných dňoch KSK

       
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o Významných dňoch Košického samosprávneho kraja a Župných dňoch Košického samosprávneho kraja.
 
02.02.2021

Návrh VZN o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Hviezdoslavova 5, Rožňava

       
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Hviezdoslavova 5, Rožňava, ako súčasť Strednej odbornej školy technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava.
 
27.11.2020

Návrh na zmenu a doplnenie VZN KSK č. 1/2002

       
Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 8/2008 a č. 5/2014.
 
27.11.2020

Návrh VZN KSK, ktorým sa mení VZN č. 18/2012

       
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov.
 
27.11.2020

Návrh VZN KSK o poskytovaní dotácií

       
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja zo 14. decembra 2020 o poskytovaní dotácií.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

  

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.12.2020 11:08
Upravené: 15.12.2020 11:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine