Archív materiálov na pripomienkovanie

Tieto materiály už nie je možné pripomienkovať

10.02.2023

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 10/2020 o poskytovaní dotácií

       
Návrh je zaradený do programu 3. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja ako bod č. 7.
 
02.12.2022

Návrh o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

       
Návrh je zaradený do programu 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja ako bod č. 4.
 
02.12.2022

Návrh o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov

       
Návrh je zaradený do programu 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja ako bod č. 5.
 
05.08.2022

Návrh VZN o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Bielocerkevská 29, Košice

       
Návrh je zaradení do programu 32. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja ako bod č. 8a.
 
05.08.2022

Návrh VZN, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice

       
Návrh je zaradení do programu 32. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja ako bod č. 8.
 
05.08.2022

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

       
Návrh je zaradení do programu 32. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja ako bod č. 7.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

  

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.12.2020 11:08
Upravené: 15.12.2020 11:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine