Archív materiálov na pripomienkovanie

Tieto materiály už nie je možné pripomienkovať

05.08.2022

Návrh VZN o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Bielocerkevská 29, Košice

       
Návrh je zaradení do programu 32. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja ako bod č. 8a.
 
05.08.2022

Návrh VZN, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Bielocerkevská 29, Košice

       
Návrh je zaradení do programu 32. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja ako bod č. 8.
 
05.08.2022

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

       
Návrh je zaradení do programu 32. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja ako bod č. 7.
 
05.08.2022

Návrh VZN o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

       
Návrh je zaradení do programu 32. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja ako bod č. 6.
 
26.11.2021

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 18/2012

       
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov.
 
06.04.2021

Návrh VZN o Významných a Župných dňoch KSK

       
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o Významných dňoch Košického samosprávneho kraja a Župných dňoch Košického samosprávneho kraja.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

  

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.12.2020 11:08
Upravené: 15.12.2020 11:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine