Archív materiálov na pripomienkovanie

Tieto materiály už nie je možné pripomienkovať

12.04.2024

Návrh VZN o zriadení Jazykovej školy v Michalovciach

       
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja z 29. apríla 2024 o zriadení Jazykovej školy ako súčasti Gymnázia, Ľudovíta Štúra 26, Michalovce.
 
02.02.2024

Návrh VZN o novele VZN 10/2022

       
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 10/2020 o poskytovaní dotácií.
 
02.02.2024

Návrh VZN o novele VZN 5/2023

       
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 5/2023 o podpore audiovizuálneho priemyslu.
 
23.11.2023

Návrh VZN o novele VZN 18/2022

       
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
 
23.11.2023

Návrh VZN o novele VZN 13/2016

       
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
 
04.08.2023

Návrh VZN o podpore audiovizuálneho priemyslu

       
Návrh je zaradený do programu 6. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja ako bod č. 5.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

  

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.12.2020 11:08
Upravené: 15.12.2020 11:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001