Archív materiálov na pripomienkovanie

Tieto materiály už nie je možné pripomienkovať

04.08.2023

Návrh VZN o podpore audiovizuálneho priemyslu

       
Návrh je zaradený do programu 6. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja ako bod č. 5.
 
09.06.2023

Návrh VZN, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu

       
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja z 26. júna 2023, ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 5/2022 záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj.
 
10.02.2023

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 10/2020 o poskytovaní dotácií

       
Návrh je zaradený do programu 3. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja ako bod č. 7.
 
02.12.2022

Návrh o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

       
Návrh je zaradený do programu 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja ako bod č. 4.
 
02.12.2022

Návrh o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov

       
Návrh je zaradený do programu 2. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja ako bod č. 5.
 
05.08.2022

Návrh VZN o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Bielocerkevská 29, Košice

       
Návrh je zaradení do programu 32. zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja ako bod č. 8a.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

  

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.12.2020 11:08
Upravené: 15.12.2020 11:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine