Archív materiálov na pripomienkovanie

Tieto materiály už nie je možné pripomienkovať

09.10.2020

Návrh VZN KSK z 26. októbra 2020 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK

       
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja z 26. októbra 2020 o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
 
12.06.2020

Návrh VZN KSK o výške úhrady za sociálnu službu

       
Návrh VZN KSK o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
 
12.06.2020

Návrh VZN KSK o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja

       
Návrh VZN KSK, ktorým sa mení a dopĺňa VZN KSK č. 1/2002 o používaní symbolov Košického samosprávneho kraja v znení VZN KSK č. 8/2008 a č. 5/2014.
 
24.04.2020

Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2016

       
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach.
 
24.04.2020

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN KSK č. 18/2012

       
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam.
 
09.04.2020

Návrh VZN o výške úhrady za sociálnu službu

       
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

  

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.12.2020 11:08
Upravené: 15.12.2020 11:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról