Návrh VZN o novele VZN 18/2022

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2022 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.11.2023 15:47
Upravené: 06.12.2023 13:15

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001