Archív materiálov na pripomienkovanie

Tieto materiály už nie je možné pripomienkovať

09.04.2020

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 18/2012

       
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam.
 
07.02.2020

Návrh VZN

       
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia KSK o poskytovaní dotácií.
 
11.11.2019

Návrh VZN

       
Návrh VZN o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK.
 
08.11.2019

Návrh VZN

       
o poskytovaní dotácií.
 
07.11.2019

Návrh VZN

       
Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v znení neskorších predpisov.
 
05.08.2019

Návrh VZN

       
Návrh VZN o organizácii referenda Košického samosprávneho kraja.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

  

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.12.2020 11:08
Upravené: 15.12.2020 11:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról