Podniky a organizácie VÚC

1. Sú na stránke VÚC (alebo na prelinkovaných stránkach samotných firiem) zverejnené výročné správy všetkých obchodných spoločností s väčšinovým podielom samosprávneho kraja? NIE
2. Sú vlastné internetové stránky firiem väčšinovo vlastnených VÚC prepojené s webstránkou samosprávneho kraja resp. majú tieto obchodné spoločnosti vlastnú podstránku v rámci webstránky VÚC? Čiastočne
3. Sú vlastné internetové stránky rozpočtových / príspevkových / neziskových organizácií podriadených VÚC prepojené so stránkou VÚC, prípadne majú na nej vlastnú podstránku? ÁNO
4. Nachádzajú sa výročné správy rozpočtových / príspevkových / neziskových organizácií v zriadovateľskej pôsobnosti VÚC na samostatnej podstránke na webovom sídle VÚC? ÁNO
5. Poskytol VÚC mená všetkých obchodných spoločností s majetkovou účasťou samosprávneho kraja? ÁNO
6. Poskytol VÚC informáciu o podieloch v obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou samosprávneho kraja? ÁNO
7. Sú na stránke VÚC (alebo na prelinkovaných stránkach samotných firiem) zverejnené profesijné životopisy manažérov obchodných spoločností založených samosprávnym krajom obsahujúce tieto informácie: i. vzdelanie, ii. doterajšie zamestnania, iii. členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií NIE
8. Sú konateľmi alebo členmi predstavenstiev obchodných spoločností založených samosprávnym krajom aj poslanci VÚC? Nie, poslanci sú členmi dozornej rady

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 06.04.2022 09:54
Upravené: 06.04.2022 10:17

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001