Technická akadémia

Adresa: Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves, 05201
Tel: 053 4466 249
E-mail: skola@strojsnv.sk
web: http://www.strojsnv.sk/

Členovia Rady školy:

 1. RNDr. Jana Kresťanková, predseda – zástupca pedagogických zamestnancov
 2. Ing. Janka Žiaranová – zástupca pedagogických zamestnancov
 3. Mária Záremčanová – zástupca nepedagogických zamestnancov
 4. Júlia Harčárová – zástupca rodičov
 5. JUDr. Ján Gabonay – zástupca rodičov
 6. PhDr. Renáta Zimnikovalová –zástupca rodičov
 7. Zuzana Dudžaková – zástupca žiakov
 8. Mgr. Rastislav Javorský – delegovaný poslanec
 9. Ing. Peter Kutrucz  – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 10. Ing. Peter Ťapák – delegovaný zástupca zriaďovateľa
 11. PaedDr. Ján Pavelčák – delegovaný zástupca zriaďovateľa

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 11:24
Upravené: 08.08.2019 13:58

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy