Školský internát Medická, Košice

Adresa: Medická 2, Košice, 04011
Tel: 055 6435 573
E-mail: sekretariat@simedke.sk
web: https://www.simedke.sk/

Organizácia zverejňuje dokumenty (zmluvy, objednávky, faktúry) svojpomocne na vlastnom webe.

Členovia Rady školského zariadenia:

  1. Mgr. Ľubomíra Havajová - zástupca pedagogických zamestnancov
  2. PhDr. Angelika Prevozňáková, predseda - zástupca pedagogických zamestnancov
  3. Iveta Šoltésová - zástupca nepedagogických zamestnancov
  4. Štefan Bratko - zástupca rodičov
  5. Mgr. Peter Ferko - zástupca rodičov
  6. Ing. Štefan Štefančík - zástupca rodičov
  7. Ing. Štefan Ladecký - zástupca rodičov
  8. Mgr. Peter Berinšter - delegovaný poslanec
  9. Ing. Ján Jakubov - delegovaný poslanec
  10. Ing. Nadežda Bartošová - delegovaný zástupca organizácie spolupracujúcej so školským internátom

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 28.04.2014 13:17
Upravené: 11.03.2019 10:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy